Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

SZATA - Klasa Oblubienicy ma ją.

Czy ktokolwiek z tych co uznani będą za godnych miejsca w gronie Oblubienicy, będzie nosił szatę sprawiedliwości Chrystusowej?

Rozumiemy, że wszyscy, którzy się poświęcają, czynią to i przyjmowani są w jednej nadziei powołania i że tą jedną nadzieją jest nadzieja członkostwa w klasie Oblubienicy i współdziedzictwa z Chrystusem. Fakt że będzie klasa Wielkiego Grona, jest specjalną łaską Bożą na korzyść tych, co nie okazali się dosyć wiernymi, aby wraz z Jezusem mogli być uznani za więcej niż zwycięzców.

Wielki lud wspomniany w Objawieniu 7:9, składa się z takich, którzy nie doszli do najwyższego punktu ofiary wymaganej przez Pana, jednak nie okazali się niewiernymi w ich ostatecznej próbie. Powiedziane jest o nich, że nią zachowali szat swoich niepokalanymi od świata i z tego powodu potrzebowali je wybielić w krwi Barankowej - musieli udowodnić swoją wierność pod chłostą i utrapieniem, ponieważ nie okazali dostatecznego posłuszeństwa i ofiary dobrowolnie. Zatem tak Oblubienica, jak i panny, towarzyszki jej, mają na sobie w obecnym życiu szatę Oblubieńca, czyli przypisane usprawiedliwienie. W przyszłym życiu zaś wszyscy osiągną doskonałość własną.

Owa przypisana szata nie będzie potrzebna członkom Wielkiego Grona po ich przemianie do stanu duchowego; bo oni również przemienieni zostaną w momencie i po tej przemianie posiadać będą własną osobistą doskonałość.

KPiO 1912; ang: 603