Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

SZATA - Dla Starego czy Nowego Stworzenia?

Czy Szata Chrystusowej sprawiedliwości jest dla nakrycia starego człowieka, czy Nowego Stworzenia?

Stary człowiek ma być złożony. "Zebleczcie tedy starego człowieka z uczynkami jego," jak Apostoł powiada, Stary człowiek, to stara wola i on nie ma być nakryty wcale; on ma być umarłym; nie potrzeba go nawet pogrzebać, niech sobie idzie. Nowy człowiek też nie potrzebuje żadnego nakrycia, bo nowy człowiek jest doskonałym, Nowe Stworzenie nigdy nie miało grzechu, niema sympatii z grzechem;. Czym jest wtedy, to co potrzebuje nakrycia szatą Chrystusowej sprawiedliwości? Tym jest ciało, które raz należało do starego człowieka, do starej woli. To ciało zostało oddane jako organizm Nowemu Stworzeniu, przez które Nowe Stworzenie musi działać. To ciało jest niedoskonałe i potrzebuje nakrycia, zastosowania Chrystusowej sprawiedliwości aby zasłonić wady od widoku, tak, aby one nie okazywały się dla braci więcej niż potrzeba, i nie będą się okazywać dla Ojca więcej niż potrzeba.

KPiO 1913; ang: 604