Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

SYMPATYCY - Przy końcu wieku.

Czy z ostatnimi członkami Kościoła będzie jeszcze pewna klasa sympatyków, oprócz klasy Wielkiego Grona? Jeżeli nie, to czemu tak dużo ludzi interesuje się prawda obecnie?

Nie myślę, drodzy bracia, abyśmy potrzebowali się wiele zagłębiać w tego rodzaju kwestie - to jest, aby to decydować lub sprzeczać się o to z kimkolwiek. Według mego zdania Jezus miał dużo sympatyków, wtedy gdy ofiarował Samego Siebie żydom przy końcu ich wieku. Przypominamy sobie jak to przy kilku okazjach rzesze chciały Go siłą zabrać i uczynić królem co dowodzi że nauki Jego były bardzo popularne pomiędzy pewną klasą ludności ówczesnej. Podobnie może być i teraz, że wielu interesuje się prawdą tylko powierzchownie, z światowego punktu zapatrywania. Mogą mówić: "To zdaje się być rozumnym, najlogiczniejszym z wszystkiego co dotąd słyszałem" itd., a jednak po pewnym czasie okażą się oni takimi samymi jak okazało się wielu z podobnej klasy za czasów naszego Pana. Ci sami z wielkim uradowaniem nieśli palmy i wołali: "Hosanna Jezusowi, synowi Dawidowemu," milczeli gdy Faryzeusze i inni wołali: "Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go." Zatem nie zdziwiłoby mnie wcale, gdyby wielu z ludzi światowych, którzy mówią: "Są to bardzo piękne rzeczy", dokąd warunki są przyjazne, okazali się zupełnie obojętni, gdyby ktoś zawołał "boo". Nie mają oni w sobie dosyć stałości, bo gdyby mieli, to poświęciliby się Bogu na służbę. I ten brak stałości okazałby się tym wyraźniej w jakiejkolwiek opozycji; jest to tylko to czego można się spodziewać.

KPiO 1910; ang: 687