Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

STARSI - Czemu starsi powinni być ostrożnie obierani?

Czemu Starsi maja być obierani z wielką ostrożnością?

Ponieważ duch służby powinien być duchem nie tylko pielgrzymów i starszych w Kościele Chrystusowym, ale także duchem każdego członka tegoż Kościoła; albowiem w obszerniejszym znaczeniu, każdy członek ma przywilej być sługą do wypisywania poselstwa łaski Bożej na sercach drugich.

Nie zapominajmy jednak o tym, że nie będziemy umieli wypisywać na sercach drugich, o ile wpierw tego na własnym sercu nie wypiszemy. Stąd ta potrzeba wielkiej ostrożności przy obieraniu starszych - albowiem należy wybierać takich, którzy mają wypisanie Pańskie na swych sercach i przez to będą mogli pod kierownictwem ducha świętego, dopomagać do wypisywania charakterystyk Pańskich na sercach młodych braci.

Cóż tedy jest tym poselstwem, tym listem wypisanym na naszym sercu przez ducha świętego, za pomocą różnych przewodów? Czy jest nim znajomość chronologii? Czy jest to zdolność objaśniania typów i figur? Czy jest to możność gniecenia teologicznych orzechów względem rozmaicie zrozumianych ustępów Pisma świętego? Czy jest to znajomość historii żydowskiej, historii tego świata, lub historii Kościoła? Czy też jest to zrozumienie różnych przymierzy przeszłych, obecnych i przyszłych? Nie, żadne z tych nie jest tym.

Wszystkie te przedmioty mają swoją większą lub mniejszą wartość i są one mniej lub więcej używane przez Pana w łączności z tym wypisywaniem, jakie ma być dokonywane na sercach Jego ludu; lecz wypisywanie listu Chrystusowego jest: czymś innym - jest to wyciskaniem charakterystyk Mistrza na sercach Jego ludu - wyciskaniem Jego cichości, łagodności, cierpliwości, wytrwałości, braterskiej uprzejmości, miłości, pokoju, radości itd. Gdy te charakterystyki Mistrza będziemy mieć głęboko wyryte w naszych sercach, to otrzymamy hojne wejście do "wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa." - 2 Piotr 1:8,11.

Możemy mieć wszelką znajomość chronologii i historii; możemy być w stanie zacytować każdy tekst z Biblii, a jednak nie mieć listu Chrystusowego, wypisanego na naszym sercu. O takim to właśnie liście mówi Piotr: "Albowiem, gdy to będzie przy was, a obficie będzie, nie próżnymi ani niepożytecznymi wystawi was w znajomości Pana naszego Jezusa Chrystusa;" albowiem znajomość znajdzie się tam również.

KPiO 1916; ang: 236