Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

SPRAWIEDLIWOŚĆ ZAKONU - Wypełniona w nas.

W jaki sposób sprawiedliwość zagonu jest wypełniona w nas? - Rzym. 8:4.

Sprawiedliwość zakonu wypełniona jest w nas jako Nowych Stworzeniach. Nie jest wypełniona w naszych ciałach, ponieważ w ciałach naszych nie mieszka doskonałość. Nie można wyprowadzić żadnej doskonałości z niedoskonałego ciała. Nowe Stworzenie pragnie być doskonałe; my chcemy aby wszystkie nasze czyny i słowa były przyjemne Bogu, lecz nie w stanie jesteśmy czynić wszystko tak, jakbyśmy chcieli. Możemy czynić dużo w tym kierunku, możemy odnieść sporo zwycięstw i stale postępować naprzód, to jednak nie możemy się spodziewać, że w tym ciele dojdziemy kiedyś do punktu doskonałości. Mając niedoskonałe ciało nie możemy postępować tak, jak moglibyśmy to czynić w tych ciałach, jakich jeszcze nie mamy. Zatem sprawiedliwość zakonu wypełniona będzie w Nowym Stworzeniu.

Przede wszystkim Bóg uznał nasze ciało za umarłe, zanim nas przyjął. Zatem ciało nie będzie tym co ma zachować Boski zakon. Nowe Stworzenie jest tym, w którymi sprawiedliwość zakonu wypełnia się, a gdy czynimy tyle na ile nas stać, to duch zakonu wypełnia się w nas - w naszych sercach, myślach, intencjach i zabiegach i z tej strony Bóg nas sądzi, bo On nie zna nas według ciała, ale według ducha i według ducha sądzi nas. Umysłami naszymi zachowujemy zakon, miłujemy Boga nade wszystko a bliźnich jak sami siebie; a nawet więcej: staramy się naśladować Jezusa i poświęcać ziemskie przywileje, jak to On czynił, abyśmy mogli rozwinąć w sobie Jego ducha i służyć Ojcu i stawać się coraz więcej podobni naszemu Panu, a w końcu mieć udział w Jego chwale.

KPiO 1916; ang: 602