Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

SPRAWIEDLIWOŚĆ - Względem zastosowania zasługi Chrystusowej.

Czy Boska Sprawiedliwość mogłaby uznać zastosowanie zasługi ofiary Chrystusowej tylko za pewną cześć potępionego rodzaju, gdyby nie było następnego zastosowania? Jeżeli tak, to proszę wytłumaczyć tę zasadę sprawiedliwości?

Wykazaliśmy już że jest to mylne pojęcie; albowiem Okup znajdował się już w rękach Sprawiedliwości od chwili, gdy nasz Bań dokonał Swego dzieła; lecz w rzeczywistym znaczeniu tego słowa, Okup ten nie został dotąd zastosowany za nikogo, oprócz tego że zasługa jego została przypisana Kościołowi. Zachodzi różnica pomiędzy zastosowaniem, a przypisaniem zasługi. To co On wielki Arcykapłan udzieli ludzkości nie będzie przypisaniem Swych zasług, ale przywróceniem tego wszystkiego, co zostało stracone w Adamie, a odkupione śmiercią Chrystusową. Lecz nie tak rzecz się ma z Kościołem. My nie otrzymamy restytucji, nie otrzymamy tych rzeczy, które Jezus złożył i które da światu. Nie zostaliśmy powołani aby otrzymać błogosławieństwa, ale aby mieć przywilej cierpienia i ofiary z Chrystusem. Różnica jest tylko w tym, że ciała nasze nie są doskonałe, przeto musimy prosić wielkiego Arcykapłana, aby był naszym Orędownikiem i przypisał nam z Swej zasługi tyle ile potrzeba na wypełnienie naszych braków, abyśmy mogli być przyjęci przez Ojca.

KPiO 1910; ang: 392