Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

SPRAWIEDLIWOŚĆ - Kiedy zaspokojona?

Czytamy w liście 1 do Tymoteusza 2:5-6, że: "Człowiek Chrystus Jezus dał Samego Siebie na okup za wszystkich." Czy wymagania sprawiedliwości zostały w tym czasie zaspokojone?

Odpowiadam, że wymagania sprawiedliwości względem świata nie zostały zaspokojone w obecnym czasie, z wyjątkiem chyba, że świat znajduje się w grzechu, a sprawiedliwość zadowolona jest że ma te wymagania wobec grzesznika. Możemy przeto twierdzić, że sprawiedliwość jest zadowolona, ale nie w taki sposób, że gotowa jest darować grzesznikowi i dać mu żywot wieczny.

Jak więc zastosować to zdanie z Pisma Świętego, że Człowiek Chrystus Jezus dał samego Siebie na Okup za wszystkich? Otóż, drogi bracie, oddanie czegoś na jakiś szczególny cel a potem zastosowanie tegoż, to dwie różne rzeczy. Podamy tu ilustrację: Powiedzmy, że Jan Smith dał milion dolarów na wybudowanie kolegium dla nauczania wszystkich Skandynawów na wybrzeżu Pacyfiku. Jest jedną rzeczą dać milion dolarów, inną rzeczą wybudować kolegium, inną rzeczą sprowadzić ludzi do budynku, a jeszcze inną uczyć ich tam, gdy już znajdować się będą wewnątrz; lecz ten co dał milion dolarów, dał je w tym celu. Tak więc kiedy Jezus umarł, dał Samego Siebie jako Okup za wszystkich, co miało być świadczone we właściwym czasie, stosownie do celu, Jaki Bóg z góry wyznaczył i od którego nie odstąpi.

KPiO 1909; ang: 391