Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

SPŁODZENIE - W razie spłodzenia a nie ożywienia.

Jeśli ktokolwiek jest spłodzony z ducha świętego, a nigdy nie stanie się ożywionym do czynności w Boskiej służbie, co będzie za rezultat?

Nie jesteśmy dość mądrzy, aby mówić drodzy bracia, jaki może być rezultat z tego. Wiemy, że ten obraz duchowego planu jest zaczerpnięty z naturalnych warunków. Wiemy, że każde dziecko będąc spłodzone a nigdy nie ożywione, umiera. Podobnie na duchowym poziomie; przypuszczamy, że każdy spłodzony z ducha świętego, gdy nie osiągnie punktu ożywienia, albo działalności, nigdy nie może mieć duchowego życia, ani w teraźniejszym czasie, ani w przyszłości, i nie może narodzić się z ducha. Lecz istnieje możliwość, że Pan może postąpić z takim, co był spłodzonym z ducha, a nie ożywionym, że taki przyjdzie na cielesny poziom. Lecz myślimy, że figura jest przeciwna temu; przeto nie chcemy wystawiać tego za doktrynę.

KPiO 1915; ang: 40