Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

SPŁODZENIE - Do natury Boskiej czy Duchowej?

Czy bywamy spłodzeni do Boskiej, czy do duchowej natury?

Na to odpowiadam, że Boska natura jest duchową naturą. W 1 tomie Wykładów Pisma świętego pisaliśmy, że zostaliśmy spłodzeni do Boskiej natury, lecz widząc, że bardzo wielu z dzieci Bożych spotyka na wiele trudności w tym względzie, zatem uważaliśmy za właściwe usunąć tę trudność, przez zastąpienie wyrazów "Boska natura" na wyrazy "duchowa natura." Ta zmiana nie oznacza w rzeczywistości żadnej zmiany. Wyrażenie, że zostaliśmy spłodzeni do Boskiej natury, i że Boska natura jest duchową naturą, uważamy za właściwe.

Pismo święte jasno dowodzi, że zostaliśmy spłodzeni do Boskiej natury. Apostoł Piotr mówi: "Bardzo wielkie i kosztowne obietnice są wam darowane, abyście się przez nie stali, uczestnikami Boskiego przyrodzenia" (natury). Te kosztowne obietnice Boskiej natury, chwały, czci i nieśmiertelności, są tą siłą zapładniającą, która wchodzi do serc naszych, i którą Pan Bóg sprawuje w nas przez ducha świętego, chęć i pragnienie wykonywania Jego woli. Pan Bóg dopomaga nam w drodze naszej, abyśmy mogli nasze powołanie i wybór uczynić pewnym. Zostaliśmy powołani do uczestnictwa w Boskiej naturze. Czy zostaliśmy spłodzeni do tejże natury? Tak, jesteśmy powołani w jednej nadziei powołania naszego, bez względu, czy kto osiągnie Boską naturę, lub nie, to jednak jest jedną i taż samą nadzieją.

Jak może to być, bracie Russell, że Wielkie Grono nie osiągnie Boskiej natury, a jednak obie klasy zostały spłodzone? To może być w ten sposób, drodzy bracia, (do czego może nam posłużyć ilustracja z natury): Sprawa spłodzenia z ducha świętego jest opartą na podobieństwie spłodzenia istoty ludzkiej. Przy naturalnym narodzeniu, zapłodnienie bywa takie same, bez względu czy istota ma być płci męskiej, lub żeńskiej. Tu mamy dwie klasy, które Pan ma zamiar rozwinąć z tego zapłodnienia, to jest, członków Swojego Ciała i Wielkie Grono. Prowadząc tę rzecz dalej, ci, którzy tę rzecz badali dowodzą, że dopiero w trzecim miesiąca po spłodzeniu, można orzec, czy mające się narodzić dziecię będzie płci żeńskiej, czy męskiej. Podobnie rzecz ma się i w sprawie duchowej. Po spłodzeniu z ducha świętego nikt nie może powiedzieć, czy spłodzony otrzyma Boską naturę, lub nie. Sprawa waży się. Ono zależy od tego, jak przyjmujemy Słowo wszczepione. Jeżeli w kim odzywają się chęci czynienia woli Bożej i czyni ją, natenczas należy on do klasy Maluczkiego Stadka.

KPiO 1909; ang: 38