Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

SPŁODZENIE I OŻYWIENIE - Objawienie tychże.

Porównując płód duchowy z cielesnym, jakich mamy spodziewać się objawów spłodzenia, a jakich ożywienia?

Powiedziałbym raczej, że porównując duchowe z cielesnym spłodzeniem, nie możemy spodziewać się żadnych objawień przy spłodzeniu. Jest faktem, że ma ono miejsce a zademonstrowanie tego przychodzi dopiero później. Tak więc, jeżeli jesteśmy spłodzeni ż ducha świętego, możemy mieć pewną świadomość tego, ale zewnętrzne zademonstrowanie nie będzie zbyt widoczne dla kogokolwiek innego. Możliwe, że będzie jakieś zamanifestowanie tego dla innych, gdy ożywienie, okazanie energicznej ruchliwości będzie wskazówką osobistego życia. Kiedy więc jesteśmy spłodzeni z ducha świętego, to śmiertelne ciało nasze bywa ożywione, pobudzone do służby Bożej i zaczynamy odczuwać miłość, która pobudza nas do służenia Prawdzie i braciom, oraz do czynienia dobrze wszystkim ludziom, gdzie tylko mamy sposobność.

KPiO 1907; ang: 37