Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

SÓL - Do czego użyteczna.

Proszę wyjaśnić Marka 9:49-50: "Albowiem każdy człowiek ogniem osolony będzie, i każda ofiara solą osolona będzie. Dobrać jest sól; ale jeżeli się sól niesłoną stanie, czymże ją osolicie? Miejcież sól sami w sobie, a miejcie pokój między sobą."

Podawaliśmy już niektóre myśli, co do znaczenia tych wierszy i soli; że ma siłę oczyszczającą, dodaje smaku do czegokolwiek jest użyta i zdaje się wskazywać na środek zachowawczy dla rzeczy podlegających zepsuciu, co sam Pan wyraził, gdy powiedział, że Kościół jest solą ziemi; zaznaczając, że gdy na ziemi już nie będzie Kościoła, ziemia ta straci to, co dodawało smaku i przypraw życiowych, pomagając podtrzymywać rzeczy w właściwym stanie. Przeto, gdybyśmy stracili naszą słoność, to oznaczałoby, że stracilibyśmy środek odłączający nas od świata i popadliśmy w stan pychy, przez co stracilibyśmy nasze chrześcijaństwo i nie bylibyśmy już więcej przedstawicielami Pana. Jeżeli ta słoność w nas byłaby raz stracona, nie można by jej już doprowadzić do pierwotnego stanu. Niema sposobu by przywrócić słoność soli, gdy raz zwietrzała. Zatem jeżeli byśmy ducha świętego zatracili, nie byłoby sposobu, przez który moglibyśmy być odnowieni.

KPiO 1910; ang: 617