Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ŚMIERĆ - Określenie według słownika.

Czy Jest Jakaś różnica pomiędzy śmiercią a zniweczeniem?

Słownik, najlepszy autorytet w takich sprawach, podaje następujące określenie na zniweczenie:

  1. Znieść istnienie, zniszczyć absolutnie, zredukować do nicości.
  2. Zniszczyć czyjąś tożsamość.

Synonimem, czyli podobnym znaczeniem jest eksterminacja, czyli zupełne zniszczenie. Słowa są tylko przewodem wyrażania myśli i dużo zależy od wyrazu, jaki najlepiej określa znaczenie waszego pytania. Iskra zwierzęcej energii, jaką Bóg dał Adamowi, a którą z kolei Adam przekazał swojemu potomstwu, ale która została stracona dla niego i dla jego potomstwa przez nieposłuszeństwo Adama, wychodzi ze śmiercią istoty ludzkiej, tak samo absolutnie jak wychodzi i ze zwierzęcia. Natomiast słowo "życie", jak je używa się w większości wypadków, nie oznacza jedynie iskrę zwierzęcej energii, lecz jest równoznacznikiem, synonimem duszy albo istoty.

W zamiarze, czyli zarządzeniu Boga, ta istota nie staje się w śmierci wygasła, wyniszczona, zniweczona, ponieważ Bóg postarał się o jej przyszłość. Nie jest to jednak istota czująca w znaczeniu jakoby miała poczucie czy świadomość, albo odróżniająca ból czy radość lub inne wrażenia. Lecz Stwórca, który stworzył tę istotę, oświadczył, że w wypadku Adama i jego dzieci, zapewnił On Odkupiciela, przez którego wszyscy mogą być przywróceni do takiego samego stanu, jaki istniał przed wyrokiem śmierci.

Świat, który nie uznaje Boga i Jego mocy i który nie zna obietnicy zmartwychwstania przez zasługę okupowego dzieła Chrystusowego, może z właściwością mówić o umarłym jako o kimś wygasłym, który przestał istnieć, tak jak zdechłe zwierzę. Takie stanowisko zajmuje agnostyk. Ale dla wierzących, pouczonych o zamiarze Boga, co do Chrystusa i ewentualnego powstania z martwych oraz o sposobności odzyskania życia wiecznego, sprawa śmierci powinna być traktowana z tego samego punktu, jak Bóg patrzy, jako czytamy: "A Bóg ci nie jest Bogiem umarłych, ale żywych, bo jemu wszyscy żyją." (Łukasz 20:38); albo jak apostoł Paweł oświadczył, kiedy mówił o Bogu, który ożywia umarłych i który przywołuje te rzeczy, których nie masz, jakoby były. (Do Rzym. 4:17). Znaczy to, że Bóg postanowił obudzić ich i mówi o obecnym stanie śmierci Adamowej jako o zawieszeniu życia a nie jako o zniweczeniu, wyniszczeniu, wygaśnięciu.

Macie prawdopodobnie w swojej bibliotece mały tom pod tytułem "Boski Plan Wieków" - teraz czwarty milion jest drukowany. Ten tom da wam więcej szczegółową odpowiedź na wasze pytanie niż pozwala na to ograniczony nasz czas i miejsce w tej kolumnie.

KPiO 1912; ang: 211