Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ŚMIERĆ - Umieranie śmiercią Adamową po czasie ucisku.

Czy będą umierać śmiercią Adamową po czasie ucisku?

Tak, myślę, że będą umierać. To znaczy, że gdy wiek Ewangelii będzie się kończył, i nowa dyspensacja będzie się zaczynać, zacznie się wówczas początek sposobności dla świata, aby przeszedł z śmierci Adamowej do restytucji. Świat na ogół nie będzie wierzył z początku. Zajmie pewien czas zanim uświadomią sobie ludzie to wszystko. Nie stanie się to błyskawicznie. Zacznie się od Izraela, według Pisma Świętego, a kiedy Izraelici dojdą do zrozumienia nowej dyspensacji i wszyscy święci Starego Testamentu przyjdą do nich - Abraham, Izaak, Jakub itd. i wszyscy prorocy, kiedy oni wszyscy ukażą się pomiędzy ludźmi jako doskonałe przykłady ludzkości i kiedy jako książęta Pana na całej ziemi reprezentować będą chwalebnego Mesjasza między ludźmi, żydzi pierwsi poznają się na sprawie i odpowiedzą na wezwanie a potem przyjdą na nich stopniowo błogosławieństwa restytucji, życia i mocy. A gdy inne narody widzieć będą to, one także zapragną tych błogosławieństw. Pamiętacie jak Prorok to tłumaczy: "Zakon wyjdzie z Syjonu" - to znaczy Mesjasz, Jezus i kościół w chwale - "a słowo Pańskie z Jeruzalemu." - To stanie się potem, kiedy Izrael znajdzie się w lasce u Boga. Wiele narodów wyjdzie i powie: Przyjdźmy i wstąpmy na górę domu Pańskiego, a będzie nas uczył swoich dróg i będziemy chodzili ścieżkami Jego. Będą widzieli jak żydzi zaczynają chodzić ścieżkami Pańskimi i będą widzieć błogosławieństwa, jakie Pan będzie Żydom dawał a ludzie wówczas zaczną mówić: "Czy nie upodoba się Panu dać i nam, Poganom coś także, jeżeli chodzić będziemy drogami Jego?" Bóg będzie tak samo gotów i chętny dać błogosławieństwa wszystkim ludom. Zarządził tylko, aby błogosławieństwa przyszły najpierw na Izraela i od niego na wszystkie narody. Tego spodziewali się żydzi we wszystkich wiekach przeszłych. W zakonie żydowskim i w proroctwach nie ma niczego, co skłaniałoby Żydów do spodziewania się, że będą w niebieskiej, czyli duchowej klasie.

Wszystkie błogosławieństwa, jakich kiedykolwiek spodziewali się, albo, które Bóg im obiecał, były ziemskimi błogosławieństwami. I żydzi takich błogosławieństw dostąpią.

KPiO 1911; ang: 206