Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ŚMIERĆ - Niemożliwa, ponieważ będą podobni do aniołów.

Proszę wyjaśnić Łukasza 20:35-36: - "Ale ci, którzy godni są, aby dostąpili onego wieku i powstaną od umarłych, ani się żenić, ani za mąż dawać będą. Albowiem umierać więcej nie będą mogli, bo będą równi aniołom, będąc synami Bożymi, gdyż są synami zmartwychwstania." Proszę wyjaśnić ustęp: "Umierać więcej nie będą mogli, bo będą równi Aniołom."

Jest to przekład zwyczajny, który wolimy w tym wypadku. Nie zawsze wolimy przekład zwyczajny (Common Version), ale wolimy z reguły bardziej niż jakikolwiek inny.

Istnieją niektóre ustępy, na które więcej światła rzuca przekład Diaglott, jak również takie ustępy, które Poprawiony Przekład lepiej nam wyjaśnia, ale biorąc jako całość, wolimy przekład zwyczajny. W Przekładzie Zwyczajnym mamy powiedziane: będą równi aniołom, ani się żenić, ani umierać nie będą mogli. Myślę, że ten sposób jest zamierzony, aby ten ustęp czytać i rozumieć. Rozumiem, że stosuje się to zarówno do Kościoła, jak i do świata. Stosuje się najpierw do Kościoła, ponieważ sprawa Kościoła będzie najpierw załatwiona. Stosuje się do Kościoła w ten sposób, że kiedy przyjdzie czas naszej przemiany przy pierwszym zmartwychwstaniu do chwały, czci i nieśmiertelności, uczyni to nas synami zmartwychwstania w specjalnym znaczeniu, bardziej niż innych, ponieważ to jest najwyższe, a inne wszystko w rodzaju zmartwychwstania będzie z konieczności podlegać temu, które jest najwyższe i najwspanialsze ze wszystkich zmartwychwstań, jakie tylko Bóg przeznaczył.

Jest jedno zmartwychwstanie Kościoła i drugie Świętych Starego Testamentu, zmartwychwstanie do doskonałości, a potem, tak jak to było tłumaczone wczoraj wieczorem, jest zmartwychwstanie świata na sąd, przez który ludzie stopniowo przychodzić będą do harmonii z Panem. Ale najpierw zastosujemy to do Kościoła. Kiedy zostaniemy przemienieni i staniemy się duchowymi istotami, nie będziemy więcej umierać. Jeżeli będzie my mieć nieśmiertelność, nie będziemy mogli więcej umrzeć. I będziemy tak jak aniołowie, albowiem aniołowie nie żenią się, ani wychodzą za mąż. Tak i w Maluczkim Stadku w zmartwychwstaniu nie będzie ani rodzaju męskiego ani rodzaju żeńskiego. Chociaż mówi się jako o Oblubienicy Chrystusa, nie należy myśleć o nich, że są rodzaju żeńskiego, a raczej, że jest to obraz przedstawiający piękny stosunek Oblubieńca do Oblubienicy. A także myślimy o Chrystusie jako o Głowie i o nas jako o członkach Ciała, co znowu jest innym przepięknym obrazem. Wiecie, że wszystko to przedstawia Pana naszego jako wodza. Aniołowie nie są ani mężczyznami ani niewiastami, ponieważ nie mają płci. To łatwo zrozumieć, co się tyczy Kościoła.

A teraz w zastosowaniu do świata. Kiedy przy końcu Tysiąclecia świat podniesie się z upadku i grzechu i dojdzie do stanu w jakim był pierwotnie Adam, wówczas ustanie wszelka potrzeba stanu męskiego i żeńskiego dla rozmnażania się rodzaju ludzkiego. Pod tym względem ludzie staną się równi aniołom. Pierwotnie Adam nie był ani mężczyzną, ani niewiastą, ale Bóg oddzielił niewiastę od boku Adama i uczynił nasz rodzaj męski i żeński. Ale kiedy zamiar Boski spełni się i Chrystus zajmie miejsce tego jednego człowieka i odkupi wszystkich, którzy z tego jednego pochodzą, ustanie wszelki cel takiego podziału na płci. Rozumiemy, że rodzaj ludzki będzie równy aniołom w tym względzie. I nie będą więcej umierać, ponieważ będą doskonałymi. Tak więc kiedy rodzaj ludzki przywrócony zostanie do doskonałości i kiedy wszyscy zostaną wypróbowani na końcu Tysiąclecia, tylu ilu będzie miłować sprawiedliwość otrzyma żywot wieczny a reszta zostanie wytracona z pośród ludzi. Bóg chce, aby sprawiedliwi żyli wiecznie i cieszyli się Jego błogosławieństwami przez całą wieczność.

KPiO 1907; ang: 202