Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ŚMIERĆ - Którzy to są ci pomarli u Izaj. 26:14?

Proszę wytłumaczyć Izajasza 26:14: "Pomarli nie ożyją; martwymi będąc nie powstaną, przeto żeś ich nawiedził i wykorzenił i wygładził wszystką pamiątkę ich."

Niektórzy mniemają, że tekst ten stosuje się do ludzkości, więc używają go na obalenie innych tekstów. Nie powinniśmy tego czynić, ale raczej starać się mamy, aby harmonizować jedne teksty z drugimi i z całością Słowa Bożego. Mamy tu tekst, który zdaje się być sprzecznym z naukami Jezusa i Apostołów. Popatrzmy na ten tekst przez chwilę. Znajdziemy tam opis pewnej klasy wspomnianej w tym rozdziale. Jest to opis klasy "olbrzymów," znajdujących się obecnie na świecie. Stosuje się to do dzisiejszych olbrzymich trustów i korporacji mających ogromną moc i łączących się razem. Bez względu jak potężnymi są oni obecnie, one upadną, umrą, zgiął; a gdy raz zginą, już więcej nie powstaną. To jest klasa, do której stosuje się ten tekst.

KPiO 1912; ang: 210