Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ŚMIERĆ - Kiedy Adamowa śmierć przestanie istnieć?

Jak długo ludzie umierać jeszcze będą śmiercią Adamową po czasie wielkiego ucisku?

Niektórzy będą nadal umierać przez pewien czas. Nie wiem dokładnie jak długo. Sposób, w jaki to nastąpi, będzie taki: Kiedy Królestwo zostanie ustanowione, pierwszymi, którzy ocenią to Królestwo, będą Święci Starego Testamentu. Będą oni w zupełnej zgodzie z Bogiem i zostaną wyprowadzeni z grobu w doskonałym stanie. Zostaną pouczeni i poinformowani o wszystkich rzeczach odnoszących się Królestwa. Nie wiem jak długo będą między ludźmi. Jednak nie będą skrępowani niedoskonałościami jak my, więc potrzeba im będzie tylko krótkiego czasu na zrozumienie rzeczy.

W czasie ucisku Jakubowego on zostanie z tego wybawiony. Będzie tam wiele żałoby, ale cały świat będzie w skruszeniu serca, a żydzi pierwsi będą specjalnie chętni do przyjęcia Pana, zrozumieją bardzo szybko sytuację i stanowić będą ośrodek Królestwa Bożego. Królestwo to jakiś czas będzie Izraelskim, ale pierwszy naród, który zacznie współdziałać, uzyska wielki pokój, radość i łaskę ponad inne narody, i nie weźmie długo tym innym narodom na przekonanie się czym jest to tak zwane Królestwo Boże. Gdy inne narody zobaczą błogosławieństwa spływające na naród żydowski, zawołają: "Pójdźcie i wstąpmy na Górę Pańską; a będzie nas uczył dróg Swoich."

Dla tych wszystkich, którzy przychodzić będą do zupełnej harmonii z Bogiem przez obowiązujące wówczas Nowie Przymierze, wszystkie warunki Adamowe zaczną przemijać. Ludzie zaczną podnosić się z chorób i odzyskiwać doskonałość zdrowia i siły. Stopniowo dochodzić będą do wiecznego żywota w warunkach przyjaznych. Jest tylko jedna droga, przez którą oni będą mogli dojść do tych przyjaznych warunków, a mianowicie, będą musieli stać się Izraelitami. Wszystkie błogosławieństwa Nowego Przymierza są dla dzieci Abrahama. On jest Ojcem wszystkich wierzących, więc kiedy oni staną się wiernymi Bogu, staną się naprawdę dziećmi Abrahama. Rodzina Abrahama będzie wzrastać aż do końca tysiąca lat i wówczas będzie tak liczna "jako piasek morski." Ci, którzy nie zechcą przyłączyć się do tej rodziny, zostaną zniszczeni wtóra śmiercią. Wszyscy muszą być Dziećmi Abrahama, a to znaczy, że wszyscy muszą zostać Dziećmi Bożymi. Śmierć będzie w dalszym ciągu istniała na całym świecie, z wyjątkiem tych, którzy stanowić będą ośrodek Królestwa, a te błogosławieństwa wreszcie rozciągnięte zostaną z tego ośrodka stosownie do warunków i stanu, jakie wówczas panować będą między ludźmi na świecie.

KPiO 1912; ang: 209