Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ŚMIERĆ - Co do Nowego Przymierza.

Jeżeli nowy Wiek ma się wkrótce rozpocząć, jak to oświadczyłeś dziś po południu, czy nie będzie potrzeba aby każdy człowiek umarł, żeby mógł uzyskać nowe życie, albo czy będzie możliwe otrzymać dobrodziejstwa nowego przymierza, wcale nie umierając?

Rozumiemy, że Pismo święte naucza, iż Królestwo Mesjaszowe zostanie ustanowione wśród wielkiego ucisku. Niewątpliwie ma to być największy ucisk, jaki świat kiedykolwiek przeszedł, jak to powiada Pismo Święte, będzie to bardzo poważny czas. Wyobrażamy sobie, że dużo ludzi straci wówczas życie. Jeżeli stracą życie, będą potrzebować zmartwychwstania. Bardzo dużo przejdzie z obecnego do Nowego Wieku, a gdy Królestwo będzie już ustanowione, nie będą potrzebowali umierać. Będą mogli coraz bardziej podnosić się do doskonałości i wreszcie otrzymają wieczne życie bez wejścia do grobu.

Jednak ktoś mógłby zapytać: "Czy wyrok śmierci nie przeszedł na cały rodzaj ludzki i czy to nie ma znaczyć, że wszyscy muszą umrzeć?" Wszyscy są w śmierci, wy także jesteście w śmierci. Zaraz przy urodzeniu każdy skazany jest na śmierć. Nie jest więc konieczne, aby ci, dla których przyjdzie ułaskawienie, musieli umierać w celu obudzenia ich. Z ilustrujmy tę sprawę. Przypuśćmy, że wszyscy w tej sali znaleźli się pod wyrokiem uwięzienia, na całe życie. Zamiast więzienia śmierci jest to więzienie w Springfield. Przypuśćmy, że karetka policyjna przyjechała i zabrała pewną liczbę do więzienia, potem wróciła po innych, odstawiła ich do więzienia i znowu wróciła i znowu i znowu, ale wciąż jeszcze zostawaliby niektórzy. Przypuśćmy, że gubernator, czy major, czy ktoś inny mający autorytet, udzieliłby ułaskawienia, i zniósł wyrok. Czy byłoby dla nas koniecznym iść do więzienia i być z niego wypuszczonym, to znaczy dla tej reszty pozostałych na sali? Otóż ułaskawienie pokrywałoby wszystkich. Ułaskawieni byliby ci, którzy już zostali odwiezieni do więzienia i ci, którzy byliby w drodze do więzienia i ci, którzy pozostali na sali. Tak samo i z tymi, którzy już odeszli do więzienia śmierci, i z tymi, którzy są na łożu boleści i którzy są w drodze, podczas gdy niektórzy z nas są do pewnego stopnia zdrowi i silni. Kiedy nowe przymierze zostanie ustanowione, nie będzie potrzebne dla tych, którzy wówczas będą żyć, aby schodzili do więzienia śmierci.

KPiO 1913; ang: 215