Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

SŁUŻBA - Czynienie dobrze wszystkim o ile sposobność się nadarza.

Jak powinniśmy się odnosić do ludzi należących do nominalnych pościelom? Czy mamy rozróżniać pomiędzy nimi a ich doktrynami?

Biblia powiada, że powinniśmy "czynić dobrze wszystkim, póki czas mamy, a najwięcej domownikom wiary." (Gal. 6:10). Przeto powinniśmy dobrze czynić naszym rzymskokatolickim i metodyskim sąsiadom, oraz wszystkim innym. Po winniśmy się radować ze sposobności czynienia dobrze wszystkim. Lecz jeżeli mamy wybór w czynieniu czegoś dla świętych lub dla sąsiadów, wtenczas powinniśmy pierwszeństwo oddać świętym Pana, czy oni są prezbiteriańskimi świętymi lub innymi. Odnosi się to do każdego, który jest synem Bożym. Jesteśmy dziećmi Bożymi i cieszymy się z przywileju służenia innemu dziecku Bożemu, chociaż radowalibyśmy się widząc wszystkich korzystających z wolności, którą Chrystus uwalnia, nie będąc uwikłani w jarzmo sekciarskiej niewoli. Jeżeli Syn czyni nas wolnymi, wtenczas naprawdę wolnymi jesteśmy. - Gal. 5:1.

KPiO 1915; ang: 644