Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

SIOSTRY - Uczyć bez przywłaszczania sobie autorytetu.

"Niewieście nie pozwalam uczyć, ani władzy mieć nad mężem." (1 Tym. 2:12). Czy to ma znaczyć, że niewiasta może uczyć gdy nie przywłaszcza sobie władzy nad mężem?

Przypuśćmy, że ja byłbym siostrą, wprowadziłbym się w jakie nowe sąsiedztwo i chciałbym używać mego wpływu na ogłaszanie prawdy, roznoszenie gazetek itp.; i przypuśćmy, że niektórzy sąsiedzi zeszliby się i powiedzieliby: Chcemy abyś nam coś więcej opowiedziała o tych rzeczach. - W takich okolicznościach zrozumiałbym, że Boską wolą jest, aby opowiedzieć im tyle, ile wiem, ale tak skromnie, jak to jest możliwe, co stosowne jest też i dla braci. Starałbym się opowiedzieć im różne prawdy i fakty mi znane, a to, że niektórzy z pytających się sąsiadów byliby mężczyznami, nie wstrzymałoby mnie od przedstawienia im prawdy. Rozumiałbym, że to byłoby w zupełności właściwe.

KPiO 1910; ang: 661