Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

SIOSTRY - Przewodniczyć w modlitwie.

Czy byłoby nie biblijnie, gdyby siostrę przewodniczyła w modlitwie na zebraniu modlitw?

Pismo Święte nie daje siostrom tak wybitnego miejsca w publicznych zebraniach, jak braciom. Niewiasta przedstawia Kościół, gdy zaś mężczyzna przedstawia Chrystusa; jak i Apostoł powiedział: "Głową niewiasty jest mąż, głową męża jest Chrystus, a głową Chrystusa Bóg."

Zatem, przez ten porządek. Pismo Święte uczy, że niewiasta jako przedstawiająca Kościół ma słuchać Pana; czyli, mówiąc inaczej: mtaiej wybitne miejsce powinno być zajmowane przez siostry w publicznym zebraniu. To jednak nie znaczy, według mego pojęcia, że siostry nie mają mieć udziału w modlitwie. Na zebraniu publicznym uważałbym za niestosowne, aby siostra przewodniczyła w modlitwie; lecz jeżeli to jest małe zebranie, w domu lub gdziekolwiek w nielicznym kole rodzinnym, nie byłoby żadną niewłaściwością dla siostry odmówić modlitwę, gdyby była do tego zaproszona przez przewodniczącego brata. A gdyby mnie ktoś zapytał czy powinna ona przy takiej okazji nakryć swoją głowę, powiedziałbym, że Apostoł mówi: "Tak" - że kiedykolwiek się modli, nią mieć przykrycie na głowie; nie tylko swoje włosy, ale, jak to oświadczył Apostoł - mając nakrycie z włosów, ma mieć jeszcze dodatkowe nakrycie. Przez to ona pokazuje, że uznaje głowę, a w tym znaczeniu ona przedstawia Kościół i pokazuje że nie podejmuje się nauczać ale raczej słuchać Tego, który jest Głową Kościoła.

KPiO 1911; ang: 663