Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

SIOSTRY - Branie udziału w zebraniach modlitw.

Czy doradą twoją jest, aby siostry brały udział w modlitwie na zebraniach?

Co Pismo Święte mówi o tym? Apostoł mówi, że siostry miały udział w modlitwach. "Niewiasta, gdy się modli nie nakrywszy głowy swojej, szpeci głowę swoją." Nie znajdziecie abym; ja odbierał od sióstr jakiekolwiek prawa i przywileje uznawane w Piśmie Świętym.

KPiO 1905; ang: 660