Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

SAMOKONTROLA - Sposób osiągnięcia.

Jaki właściwie kierunek mamy obrać aby zdobyć kontrolę nad sobą, nad naszymi myślami, czynami i naszym zachowaniem się?

Każda myśl powinna być wyzwana jakoby na pojedynek; ponieważ zła myśl lub samolubna, podła, zepsuta myśl, jeśli zostanie przyjęta, pocznie kiełkować i wyda wielkie splugawienie, które wywrze wpływ na słowa i zachowanie się nasze, jak również udzieli się innym. Możemy nauczyć się zwalczać myśli nasze, nawet według objętości zasad przedłożonych w tej lekcji przez Apostoła. Co na początku będzie wymagało chwilę czasu do namysłu i decyzji, później będziemy mogli decydować prawie natychmiast.

  1. Czy myśl, która szuka uznania w naszym umyśle jest zacną? Jeżeli tak, możemy ją przypuścić i nią się zabawiać. Jeżeli nie, to natychmiast powinna być z odrazą odrzucona z umysłu, z powodu jej złego wpływu.
  2. Czy myśl jest czystą - nie zmysłową lub samolubną? Jeżeli jest czystą i przejdzie taki egzamin, może wtenczas być przyjęta do dalszego rozważania. Jeżeli nie może poddać się próbie czystości, wtenczas taka myśl powinna być odrzucona natychmiast, ponieważ narobiłaby wiele szkody - tak jak wejście do naszego domu rzeczy zarażonych plagą.
  3. Czy myśl jest szlachetną? Czy należy do rzeczy miłych? Czy wywiera przyjemny wpływ, czy też zakrawa na nienawiść, urazę, gniew lub złośliwość? Jeżeli myśl jest szlachetną, możemy ją przypuścić. Jeśli nie, to mamy ją natychmiast wykluczyć i nie dozwolić, aby postąpiła dalej, czyniąc nam i innym szkodę.
  4. Czy jest chwalebna? Nie mamy rozumieć, iż ma mieć pochwałę u świata, bo sam Apostoł i nasz Pan Jezus byli znieważani przez świat, który mówił wszystko złe przeciwko nim, kłaniając. Słowo "chwalebne" należy rozumieć, że byłoby pochwalane przez ludzi dobrego imienia, jeżeli ci rozumieliby wszystko dotyczące tej myśli.
  5. Czy myśl jest cnotliwą lub godną uznania we właściwym znaczeniu tego słowa? Jeżeli tak, to może być przyjęta. Jeżeli nie, to powinna taka myśl być odrzucona, bo chociażby była nienaganna, to jednak sam fakt, że niema ona wartości, jest powodem zasługującym na jej odrzucenie. Pragniemy mieć w naszych sercach i umysłach rzeczy, które stanowczo są dobre, pomocne i korzystne. W przeciwnym razie, myśl powinna być wykluczona na podstawie zabierania miejsca w sercach i umysłach naszych potrzebnych nam na pożyteczniejsze rzeczy. Spędzanie czasu nad częstym czytaniem powieści jest w tej kategorii - nie złym, ale też i nie korzystnym, nie budującym.

Czymkolwiek są z przyrodzenia, wierni Pańscy postępujący według wskazówek Słowa Bożego, z pewnością stają się szlachetnymi ludźmi, pomocnymi, posiadającymi ducha zdrowego umysłu. Wszystkie te rzeczy będą tylko częścią ich przygotowania się do Królestwa i do wielkiego dzieła, które będzie im naonczas powierzone jako sługom, pod kierownictwem ich Odkupiciela i Głowy.

KPiO 1916; ang: 643