Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

SĄD - Wszyscy okażą się przed sądową stolicą Chrystusową.

Jak mamy rozumieć to Pismo: "Albowiem musimy się wszyscy pokazać przed sądową stolicą Chrystusową, aby każdy odniósł, co czynił w ciele, według tego, co czynił, lub dobre lub złe?" - 2 Kor. 5:10.

W pewnym znaczeniu tego słowa, stoimy przed sądową stolicą Chrystusową już teraz. Czyż nie znajdujemy się na próbie? Tak. A kto jest ten, co próbuje Kościół? Jezus, jako przedstawiciel Ojca. Wszystek sąd jest poruczony Jemu. Pamiętamy również jak mówi do różnych zborów (w Księdze Objawienia), że jeżeli nie usłuchają Jego głosu, to poruszy ich świecznik z miejsca swego itp. Widzimy z tego, że On sądzi Swój Kościół. Do Laodycyjskiego Zboru tak mówi: "Oto stoję u drzwi i kołaczę." Sądzenie i doświadczanie jest w toku. Jeżeli usłyszysz głos Mój, przyjdę i będę wieczerzał z tobą itd. Podobnie przez cały ten wiek Pan sądził lud Swój. Znajdujemy się w szkole Chrystusowej; On jest naszym nauczycielem, instruktorem, a gdy potrzebujemy naprawy lub ćwiczenia, Pan nasz Jezus, jako przedstawiciel Ojca, dopilnuje tej sprawy.

KPiO 1907; ang: 382