Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

SĄD - Sądzenie umarłych.

Proszę objaśnić następujące Pismo: "Ci dadzą liczbę Temu, który gotowy jest sądzie żywych i umarłych. Dlatego bowiem i umarłym kazano Ewangelie, aby sądzeni byli według ludzi ze strony ciała, ale żyli według Boga duchem." - 1 Piotr 4:5-6.

Moim zrozumieniem jest, że wszyscy powołani ze świata i poświęceni Panu są sądzeni (według ludzkiego sądu) ze strony ciała. Ludzie patrzą na nas i mówią: "Nam się zdaje, że dobrzy ludzie znajdują się także i pomiędzy niewierzącymi. Pomiędzy wybranymi nie znajdujemy wielu uczonych, zacnych, wielkich lub mądrych". To zgadza się z oświadczeniem Pisma, że Bóg nie sądzi nas w taki sposób. Apostoł mówi, że tych, co przyjęli Boską łaskę w Chrystusie, ufają w zasłudze Jego ofiary i poświęcili się Bogu, Bóg nie sądzi według ciała, ale według ducha. Być sądzonym ludzkim sądem według ciała, jest jedną rzeczą, a być sądzonym Boskim sądem według ducha, jest zupełnie inną rzeczą. Powinniśmy być bardzo radzi, że sprawa nasza jest w Jego rękach i być gotowymi zdać rachunek Temu, który sądzić ma żywych i umarłych. Sąd nasz będzie takim, jak określone jest w powyższych słowach apostoła Piotra. Dzięki niechaj będą Bogu, że nie będzie to sąd według ciała, ale według ducha.

KPiO 1908; ang: 383