Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

RYSUNEK - Znaczenie poziomów "L" i "K".

Opisuje rysunek, powiadasz 1 tom, str. 263: Ci, przy zmartwychwstaniu, będą posiadali Boską naturę i kształt. Proszę zharmonizować to z innym oświadczeniem, znajdującym się na str. 294, które brzmi: Nie wiemy ile czasu upłynie po ich przemianie, czyli udoskonaleniu jako istot duchowych (poziom L), kiedy jako zupełne grono będzie uwielbione (poziom K) z Panem, połączone z Nim w mocy i wielkiej chwale.

Obydwa przytoczenia są w doskonałej zgodzie. Trudność pytającego wynika z niezrozumienia, co oznacza poziom "L" a co poziom "K" na rysunku. Poziom "L" przedstawia osobistą chwałę Pana naszego i Kościoła, mocą Pierwszego Zmartwychwstania, z ludzkiej natury do Boskiej. Rozumiemy, że wszyscy członkowie Kościoła doświadczą takiej przemiany ze stanu śmiertelnego do nieśmiertelnego, z natury ludzkiej, do Boskiej ze słabości do mocy, z niesławy do chwały, ze stanu cielesnego do duchowego (1 Kor. 15:44), zanim zostaną wprowadzeni do chwały, mocy i panowania, przedstawionego przez poziom "K".

Innymi słowy, pierwsze przytoczenie odnosi się do osobistego wywyższenia wszystkich spłodzonych z ducha, do klasy zwycięzców w Pierwszym Zmartwychwstaniu, do poziomu "L", a drugie przytoczenie odnosi się do wywyższenia na poziom "K", który nastanie kiedy Oblubieniec Niebieski przedstawi Swoją oblubienicę kompletną, bez wady lufo zmazy, przed Ojcem Niebieskim, jak to wyobrażone jest w Psalmie 45. - 53

KPiO 1912; ang: