Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRZYPISANIE - Zasługi Chrystusowej.

Co znaczy określenie "Przypisana zasługa Chrystusowa?"

Mówiąc o przypisanej zasłudze Chrystusowej powinniśmy mieć wyraźnie w umyśle, że Chrystus miał pewną osobistą zasługę, pewną własną sprawiedliwość, której On nigdy nie stracił. On potrzebuje Swoją sprawiedliwość. - W tym znaczeniu tego słowa On nie mógłby dać nam Swej sprawiedliwości bez pozbawienia się jej. To samo byłoby prawdą o Jego prawie do życia. On ma prawo do życia, lecz nie jest to owe prawo, jakie On przypisuje nam, bo On potrzebuje je Sam. Potrzebuje również Swoją własną zasługę.

W jakim tedy znaczeniu mówimy, że w Tysiącleciu Chrystus da ludzkości prawo do życia i sprawiedliwość, a w wieku Ewangelii przypisuje je Kościołowi. Należy rozumieć to w ten sposób: Chrystus da ludzkości prawo do życia, czyli zasługę, którą uzyskał w nagrodę za Swoje posłuszeństwo jako człowiek Chrystus Jezus. Był to przywilej, czyli prawo do wiecznego życia, jako ludzka istota. Prawo to zostało zdobyte przez Niego Jego posłuszeństwem zakonowi (Rzym. 10:5; Gal. 3:12). Obecnie jest On nader wywyższony, jest uczestnikiem Boskiej natury i już więcej nie potrzebuje prawa do ludzkiego życia, ani tej sprawiedliwości, która złączona jest z tymże prawem. Chrystus jest najzupełniej zadowolony i doskonały w Swoim obecnym stanie. Ma On więc coś takiego, co w przyszłości może dać światu; mianowicie, prawo do ludzkiego życia i sprawiedliwość złączoną z tymże prawem, co właśnie jest zasługę Jego ofiary. Z tej zasługi On przypisuje Kościołowi w obecnym czasie tyle ile potrzeba na zrównoważenie ich niedoskonałości. Jesteśmy zupełnymi w Nim, tak, że przez Niego nasze poświęcenie samych siebie może być ofiarą przyjemną Bogu i uznaną za świętą.

KPiO 1911; ang: 338