Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRZYMIERZE - Z śmiercią.

"A tak zgładzone będzie przymierze wasze z śmiercią, a porozumienie wasze z piekłem (sheol, grób) nie ostoi się; gdy bicz gwałtowny przechodzić będzie, będziecie od niego podeptani." (Izaj. 28:18). Proszę wyjaśnić, co jest tym biczem i kto ma być podeptany?

Pismo to mieliśmy za tekst do naszego kazania około miesiąc temu. Staraliśmy się wykazać, że biczem tym będzie wielki ucisk, który jest tuż przed nami, z którym do czynienia będą miały również zwolnieni aniołowie itd. To będzie on wielki bicz, o którym Bóg wyraża się także jako o wielkim dziele, o dziwnym dziele i że wszyscy zadziwią się, że On na to dozwoli. Również do Tesaloniczan czytamy: "A przetoż pośle im Bóg skutek błędu (mocne złudzenie), aby wierzyli kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale sobie upodobali niesprawiedliwość." Osądzeni jak? Osądzeni jako niegodni członkostwa w klasie Oblubienicy; tak samo, jak przy końcu żydowskiego wieku Pan wybrał z Żydów tych, co nadawali się do klasy "Małego Stadka", a resztę na rodu pominął, i według określenia Apostoła, gniew Boży przy szedł na nie aż do końca.

Tak samo obecnie Pan wybiera Kościół, a wszyscy inni są pominięci, ponieważ Kościół jest tą jedyną klasą, którą On za mierzył wybrać, a gdy klasa ta zostanie dopełniona wszyscy inni jako nie uznani przejdą przez wielki ucisk. Dzięki Bogu za srebrną obwódkę na tej chmurze, czyli za obietnicę, że zaraz po tym chwalebne błogosławieństwo spłynie na tych, co będą w odpowiedniej postawie serca.

KPiO 1908; ang: 166