Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRZYMIERZA - Przymierze Zakonu i śmierć Jezusa.

Czy zachowanie Przymierza. Zakonu wymagało śmierci Jezusa?

Powiedziałbym, że nie; zachowanie zakonu nie wymagało śmierci Jezusa. Aby sprawę jaśniej i dokładni przedstawić, pamiętajmy, że zakon dany był jako warunek żyć a nie jako warunek śmierci. "Ktoby czynił te rzeczy, będzie żył przez nie." Nie mieli oni umierać przez czynienie tych rzecz Każdy, kto zachowałby prawo Boże, żyłby i miałby prawo do życia wiecznego. Tak więc Jezus, przez zachowanie żakom miał prawo do życia wiecznego. Zakon nie wymagał śmierć Jezusa.

Jezus zapragnął przyjąć propozycję Ojca, aby zostać Nowym Stworzeniem, i aby mógł się Nim stać, Jezus zawarł z Ojcem przymierze, że będzie pełnił Jego wolę za wszelką cenę - wychodząc nawet poza wymagania Zakonu. Pozwolił, aby Mu żyć: odebrano, chociaż zakon nie wymagał tego. Miał On prawo c życia i mógł był modlić się, aby to życie nadal było zachowań. ale zamiast tak czynić, Jezus pozwolił aby to życie było Mu odebrane i umarł, "Sprawiedliwy za niesprawiedliwych," aby mógł stać się Wielkim Pośrednikiem pomiędzy Bogiem i człowiekiem i aby to prawo do życia ludzkiego, złożone na rzec całego świata, mógł dać wszystkim posłusznym z pośród rodzaju Adamowego w wieku przyszłym.

KPiO 1916; ang: 196