Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRZYMIERZA - Zakres Abrahamowego.

Które jest większe. Przymierze Abrahamowe czy Nowe Przymierze?

Przymierze Abrahamowe jest zarządzeniem wszystko obejmującym. Wszystko, co Bóg uczynił i jeszcze uczyni dla rodzaju naszego jest włączone w to przymierze Abrahamowe. Przymierze zakonu zostało dodane do tego Przymierza "z powodu przestępstwa." Chociaż było tylko figuralnym, przymierze zakonu rozwinęło jednak pewną wierną klasę takich, którzy będą "książętami na całej ziemi" w ciągu Tysiąclecia. Przymierze to było przedstawione przez Agar i jej syna, Ismael przedstawia naród Izraelski (Gal. 4:21-31). Chrystus, klasa Nowego Stworzenia, był przedstawiony przez Izaaka, syna Sary. Sara, pierwsza żona Abrahama, przedstawiała tę część Przymierza Abrahamowego, która odnosi się do duchowego Nasienia, Nowego Przymierza, o której niekiedy mówimy jako o Przymierzu Sary. To Przymierze Sary - Przymierze Łaski i Przymierze Ofiary (Psalm 50:6), wydaje klasę Izaaka, Kościół, Głowę i Ciało.

Jak Izaak nie urodził się według ciała w zwyczajnym tego słowa znaczeniu (Abraham i Sara byli już za starzy), lecz był specjalnym stworzeniem, tak, i z klasą Chrystusową, z Kościołem. Ta klasa Izaaka rozwija się jako wyraźne Nowe Stworzenie, utworzone z członków upadłej rasy ludzkiej. Zaproszenie Boskie zwraca się do tych, aby składali ciała swoje żywą ofiarą. Poświęcają oni swoją ludzką naturę, aby mogli osiągnąć z swą Głową, Boską naturę - coś, co nigdy przedtem nie było zaofiarowane. Kiedy to Nowe Stworzenie zostanie skompletowane, błogosławieństwo, zaznaczone w obietnicy Bożej danej Abrahamowi, dosięgnie wszystkie rodzaje ziemskie. Dosięgnie ich najpierw przez nasienie Izaaka, Nowe Stworzenie, a po drugie przez Świętych Starego Testamentu, rozwiniętych w wiekach poprzedzających ten Wiek, pod figuralnym urządzeniem Boskim.

Wszystkie rodzaje i narody ziemi będą błogosławione przywilejem, czyli sposobnością zostania dziećmi Abrahama, dziećmi Boga, którego Abraham przedstawiał figuralnie. "Ojcem wielu narodów wystawiłem cię" (1 Moj. 17:5; Rzym. 4:17) rzekł Pan do Abrahama - "A stając się twoim nasieniem, wszystkie narody ziemi będą błogosławione." Błogosławieństwa te spłyną pod nowym przymierzem, czyli pod zarządzeniem, przez które Wypełni się Przymierze Abrahamowe, odnoszące się do Izraela i do wszystkich.

Przymierze Abrahamowe tedy obejmuje wszystkie inne przymierza, a te przymierza są tylko innymi szczegółami urządzeń Boskich, przez które ma się wypełnić dzieło wielkiego Przymierza Abrahamowego czyli Obietnicy.

Jak już poprzednio wszędzie wykazywaliśmy, Abraham po śmierci Sary pojął drugą żonę Keturę. Z niej miał wielu synów i córek. Jest w tym figura na nowe przymierze i na wieli dzieło przywrócenia wielu do życia - "na wolność chwały dziatek Bożych." - Rzym. 8:19,21.

KPiO 1916; ang: 196