Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRZYMIERZA - Przymierze Zakonu odnośnie Żydów.

Czy Przymierze Zakonu zakończyło się na krzyżu, czy też jest ono dotąd w życiu dla Żydów?

Odpowiadam, że nie zakończyło się na krzyżu, ani do tego czasu, ale zakończy się, gdy "Nowe Przymierze" z jego lepszym Pośrednikiem wejdzie w życie, czyli zajmie miejsce starego Przymierza Zakonu. To jest jedyny sposób, przez który Żyd może być wolny od swego Zakonu. Tak też Apostoł mówi: "Że są zamknięci pod nim." (Gal. 3:23). Zauważcie: Droga, które Żyd przychodził do Chrystusa, była przez śmierć zakonowi; musi się wyrzec wszelkiej nadziei Zakonu i umrzeć dla tegoż, ażeby, przeto mógł być poślubiony i połączony z innym w Chrystusie. Dlatego ci Żydzi, którzy tego nie uczynili, znajdują się jeszcze pod zakonem, i jedyny sposób, aby wyszli z pod niego, jest przez śmierć zakonowi. Oni będą musieli tak długo pozostawać pod nim, aż lepszy Pośrednik zajmie miejsce figuralnego, i inne pozafiguralne rzeczy będą wprowadzone.

KPiO 1910; ang: 173