Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRZYMIERZA - Przymierze Zakonu a Nowe.

W proroctwie Jeremiasza r. 31, nasz Ojciec Niebieski mówi, że uczyni nowe przymierze z Izraelem, "nie takie przymierze jakiem uczynił z ojcami ich w on dzień, któregom ich ujął za rękę ich, abym ich wywiódł z ziemi Egipskiej." Gdy wyjaśniłeś te różne przymierza i wykazałeś, że różnica polega na pośrednikach, to czy nie wychodzi na to, iż ponieważ przymierza przeszłe, jak i przyszłe są oba przymierzami zakonu, to drugie będzie według wzoru pierwszego?

Z powyższego wyciągnąć możnaby wniosek, że Nowe Przymierze jest starym przymierzem zakonu i że jest według tamtego przymierza. Moją odpowiedzią jest, że przymierze zakonu dane było Izraelowi. Ono włączało jako część swoją pośrednika tegoż przymierza zakonu, ponieważ ono przymierze, jako całość nie mogło sprawić dla nich nic więcej jak tylko tyle ile pośrednik tegoż przymierza był w stanie przez nie dokonać.

Ograniczenia pośrednika były ograniczeniami tegoż przymierza - czy uchwyciliście tę myśl? Wyższością nowego przymierza jest to, że ono będzie miało lepszego Pośrednika. On posiadał doskonałe ludzkie życie, które złożył jako Okup za ludzkość i ostatecznie dokona odkupienia całego świata. Przeto Nowe Przymierze będzie w stanie wypełnić zarządzenia, w których objęte jest także gładzenie grzechów całego świata i to z tej racji, że ono ma lepszego Pośrednika i z tego powodu będzie lepszym przymierzem.

Nie możemy wyobrazić sobie lepszego prawa jak to dane Żydom: "Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca i z całej duszy, myśli i siły twej." Bóg nie mógł postawić wyższego prawa jak to, drodzy przyjaciele; ono przedstawia, czyli wyraża zupełną miarę zdolności doskonałego człowieka, czy żyłby on w czasach Adamowych, czy przy końcu Tysiąclecia. Bóg nie może mieć większego prawa nad to, bo ono obejmuje w sobie zupełne posłuszeństwo Bogu, oraz zupełną miłość ku Bogu, a także miłość bliźniego jak samego siebie. W takim znaczeniu tego słowa stare przymierze zakonu a nowe przymierze są takie same, lecz różnica jest w tym, że tamto nie dokonało błogosławieństwa dla Izraela, ani dla świata, gdy zaś to nowe dokona tegoż błogosławieństwa. Powodem więc, że nowe przymierze będzie lepszym jest to, że ono będzie miało lepszego Pośrednika, takiego który będzie w stanie dokonać obiecanych błogosławieństw.

KPiO 1909; ang: 169