Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRZYMIERZA - Pośrednictwo Nowego Przymierza.

W Strażnicy (angielskiej) z roku 1909 na str. 110, w pierwszej kolumnie, par. 2, wyrażona jest taka myśl: Z tego wynika, że po wieku Ewangelii, gdy grzechy ich będą im hojnie odpuszczone przez Chrystusa i gdy będą podniesieni do bezgrzesznej doskonałości ludzkiej, wtedy Nowe Przymierze będzie w mocy. Czy nie jest to prawidłowe orzeczenie? Każde ziemskie przymierze jest w mocy dopiero wtedy, gdy pośrednia dokończy swoje dzieło, jak na przykład, dzieło pośredniczenia byłego prezydenta Roosevelta (Teodora) pomiędzy Rosją i Japonią, które to przymierze jest wciąż jeszcze w mocy. Czy nie tak samo rzecz się ma z nowym przymierzem, że ono będzie uczynione w Tysiącleciu a w zupełności prawo mocnym pomiędzy Bogiem a człowiekiem stanie się dopiero po tymże Tysiącleciu?

Nie, ja nie myślę. Nie jestem pewien, aby to była dokładna cytacja. Jeżeli zaś takie orzeczenie okazało się na łamach Strażnicy, to ktoś w biurze musi opuścić jakieś słowo lub coś podobnego.

Wyrażając tę myśl obecnie, powiem, że Pośrednik Nowego Przymierza ma do wykonania dzieło w dwóch częściach, część względem Boga i część względem ludzi. Część względem Boga rozpoczęła się w naszym Panu przeszło osiemnaście stuleci temu w Jego ofierze i zastosowaniu tejże za Kościół, a zarządzenie to trwało przez cały wiek Ewangelii, ponieważ Kościół przyjmowany jest jako ciało Chrystusowe i ma dozwolone uczestniczyć w Jego ofierze, tak, że przy końcu tegoż wieku zasługa pozafiguralnego cielca przejdzie przez Kościół i będzie zastosowana do zapieczętowania nowego przymierza, które natychmiast wejdzie w życie w zastosowaniu do ludzkości. Ta procedura przy końcu wieku Ewangelii, przedstawiona była w Cieniach Przybytku w kropieniu Ubłagalni krwią kozła Pańskiego, co było za grzechy ludu, a potem warunki nowego przymierza będą zastosowane do całego świata Izraela.

Co się tyczy grzechów świata, sprawiedliwość Boża będzie wtedy zadowolona, a w rezultacie tego cała ludzkość będzie oddana Jezusowi jako Pośrednikowi, a królestwo Jego będzie jedyną władzą przez całe tysiąc lat Jego pośredniczego panowania. Nowe przymierze rozpocznie swoje dzieło na początku Tysiąclecia i nadal będzie prowadzić swoje dzieło pojednania świata i niszczenia śmiercią tych co nie zechcą dojść do harmonii z jego zarządzeniami, tak, że przy końcu Tysiąclecia cały świat będzie mógł być przedstawiony bez zmazy Ojcu.

KPiO 1909; ang: 167