Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRZYMIERZA - Odnośnie zrodzenia nasienia.

Jeżeli Przymierze Sary przywodzi duchowe nasienie, to jak może być powiedziane, że oba nasienia wychodzą z Przymierza Abrahamowego?

Można to podać w ten sposób, że Przymierze Abrahamowe zawierało w sobie przede wszystkim duchowe nasienie, ale także wykazywało na ziemskie nasienie, przedstawiając w ten sposób drogę, jaką będzie się wypełniało; Chrystus i Kościół będąc duchowym nasieniem, przez które przejdą wszystkie błogosławieństwa, najprzód na ziemskie nasienie, a potem na wszystkie rodzaje ziemi, które staną się nasieniem Abrahamowymi.

Boskie błogosławieństwo pod Nowym Przymierzem nie będzie dane wszystkim narodom, lecz tylko jednemu narodowi, nasieniu Abrahamowemu, jak mówi prorok Jeremiasz: "Oto idą dni, mówi Pan, których uczynię z domem Izraelskim i z domem Judzkim Przymierza Nowe." (Jer. 31:31). Nie z Egiptem, ani a Persją, ale z Izraelem, a to Nowe Przymierze nie będzie tyczyć się innych narodów, lecz jedynie Izraela, ponieważ ten jest nasieniem Abrahamowym według ciała. Przymierze Abrahamowe, odbijając światło i błogosławieństwo przez Nowe Przymierze, z Jego woli i Testamentu, krwi Jego, daje błogosławieństwo i restytucję narodowi Izraelskiemu, a potem, przez ten naród Izraelski, będzie zastosowane do wszystkich, którzy pod przymierze to wejdą.

Czy pamiętacie, jak Pismo Św. mówi o początku Tysiąclecia? Pokazuje nami, jak narody w tym czasie będą patrzeć na Izraela i spodziewać się będą specjalnych błogosławieństw dla niego. "Albowiem Zakon wyjdzie z Syjonu (duchowego Izraela), a słowo Pańskie z Jeruzalem" (z cielesnego Izraela). Narody będą dopatrywać się i zobaczą Boskie błogosławieństwa w Izraelu i powiedzą: "Pójdźcie, a wstąpmy na górę Pańską, do domu Boga naszego, a będzie nas uczył dróg Swoich, a będziemy chodzili ścieżkami Jego." Narody tego świata zobaczą, że wszystkie błogosławieństwa Boskie przychodzą na naród Izraelski, i będą także chcieli otrzymać ich cząstkę. "A ktoby nie szedł z pokolenia ziemi do Jeruzalemu, pokłon oddawać Królowi, Panu Zastępów, na tych deszcz padać nie będzie" (Zach. 14:17; Jer. 12:17). Słowo deszcz wyobraża błogosławieństwa Restytucji, przychodzące od orzeźwiających deszczów Boskiego miłosierdzia, zdrowie, życie, trzeźwość i wyzwolenie od zarazy ziemskiej, od ciernia i ostu i usunięcia wszelkich chorób w ludzkości; a ten nowy porządek będzie pod nadzorem świętych Proroków. Nic lepiej nie będzie oddziaływać na ludzi jak rzeczywiste fakty. Oni będą jeszcze umierać, a życie będzie tylko tam, dokąd dotrze Nowe Przymierze, i dla tych, którzy podporządkują się pod zarządzenia Nowego Przymierza, i gdy narody zobaczą przychodzące błogosławieństwa na znajdujących się pod Nowym Przymierzem, sami będą również pożądać tychże dla siebie, i takim będzie Boskie rozporządzenie, że ktokolwiek zechce, będzie mógł przyjść i zostać Izraelitą, a przy końcu Tysiąclecia, wszyscy ludzie będą Izraelitami, i cały świat będzie owym nasieniem. Tedy Abraham, jak jest napisane, będzie "Ojcem wielu narodów." - Rzym. 4:17-18.

KPiO 1909; ang: 170