Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRZYMIERZA - Niewiasta niepłodna, jej mąż.

U Izajasza r. 54, czytamy o niepłodnej niewieście, którą apostoł Paweł u Gal. 4:27, identyfikuje (rozeznaje, określa), według mego wyrozumienia, jako Kościół. Czy rozdział ten stosuje się do Kościoła? W jakim znaczeniu Bóg Jehowa jest małżonkiem? "Albowiem małżonkiem twoim jest Stworzyciel twój. Pan zastępów, imię Jego."

Rozumiem, że jest tu obraz na Przymierze. Apostoł opisuje dwa wielkie Przymierza dane przez Boga. Pamiętamy, że Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, później uczynił inne przymierze, obiecał także, iż jeszcze później uczyni Nowe Przymierze. Apostoł powiedział, że przymierze zakonu było dodane do przymierza Abrahamowego 430 lat później. Nowe przymierze należy jeszcze do przyszłości. Te trzy przymierza były figurowano, czyli przedstawione w trzech żonach Abrahamowych. Abraham przedstawiał Ojca Niebieskiego, Izaak Jezusa, a Rebeka żona Izaaka przedstawiała Kościół.

Pozaobrazowy Abraham, czyli Ojciec Niebieski, uczynił trzy przymierza; pierwsze było przymierze Abrahamowe, (czyli przymierze zawarte z Abrahamem), które było reprezentowane w Sarze. W rezultacie tego pierwszego przymierza urodził się Izaak, również małżonka dana była Izaakowi, pod tymże samym przymierzem.

Następnie Apostoł tłumaczy dalej i mówi, że drugie przymierze, czyli przymierze zakonu, było przedstawione w Agarze, drugiej żonie, a raczej niewolnicy Abrahama. Syn Agary urodził się wpierw i Apostoł tłumaczy, że to pokazuje, że żydzi byli pierwsi, którzy pod łaskawym zarządzeniem Bożym stali się dziedzicami; a jednak był to syn niewolnicy - "Wyrzuć niewolnicę i syna jej (Abrahamowe dziecię według ciała); albowiem nie będzie dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej." Która była tą wolną? Tą wolną (w znaczeniu obrazowym) było przymierze Abrahamowe. Co jest tą niewolnicą? Jest nim przymierze zakonu. Którzy to są dzieci tegoż przymierza zakonu? Żydzi, nasienie Abrahamowe według ciała. Którzy są dziećmi tej wolnej? Chrystus i Kościół. My tedy bracia, tak jako Izaak, jesteśmy dziatkami obietnicy - dziatkami przymierza Abrahamowego. Sara była poślubioną małżonką Abrahama, a ponieważ Abraham przedstawia, czyli figuruje Boga, przeto żona Abrahama przedstawia przymierze Boże. To jest owe przymierze, które stanie się płodnym, które zrodzi nasienie obietnicy, nasienie, które ma błogosławić wszystkie rodzaje ziemi.

Agara, czyli przymierze zakonu, nigdy nie zrodziła tego nasienia, ani też nie miała go zrodzić; lecz, jak objaśnia to Apostoł, rzeczy te były alegorją, figurą, czyli obrazem wystawionym przez Boga. Również nowe przymierze było przedstawione w trzeciej żonie Abrahama, w Keturze. Czytamy, że z Keturą Abraham miał wiele dzieci. Bóg również zamierzył, iż w słusznym czacie będzie miał wiele synów pod nowym przymierzem; czyli wiele dzieci Bożych dojdzie do harmonii z Nim pod nowym przymierzem; lecz w wieku Ewangelii, rozwinie się nasienie reprezentowane w Izaaku, "którym to nasieniem jest Chrystus, a jeśliście wy Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowym, a według obietnicy, dziedzicami" - dziedzicami tego wszystkiego co było obiecane przymierzem Abrahamowym dziedzicami tego przywileju błogosławienia wszystkich rodzajów ziemi; tak jak w obrazie, chociaż później Abraham miał więcej dzieci, to jednak oni otrzymali swoje błogosławieństwa przez Izaaka. - Tak samo wszyscy, którzy kiedykolwiek będą chcieli stać się synami Bożymi, będą musieli otrzymać swoje błogosławieństwa przez pozafiguralnego Izaaka, Chrystusa i Kościół.

KPiO 1906; ang: 164