Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRZYMIERZA - Kiedy Nowe wejdzie w życie?

Kiedy Nowe Przymierze wejdzie w życie i kiedy się zakończy?

Wejdzie ono w życie skoro tylko Pośrednik zostanie skompletowany - Jezus jako Głowa i Kościół jako ciało - skoro tylko pierwsze zmartwychwstanie dokona się; a nie wiemy ile dni lub tygodni może upłynąć zanim ta rzecz ostatecznie zostanie wprowadzona, ale faktycznie to, na co ono teraz czeka, jest, na skompletowanie ciała Pośrednika, na dokończenie ofiar, a potem na objęcie przez Niego wielkiej władzy, na zapieczętowanie przymierza Jego krwią i na wprowadzenie go w życie. Możemy powiedzieć, że stanie się to wkrótce potem jak ostatni członek Kościoła ukończy swą część w poświęceniu i zostanie uwielbiony razem z swym Odkupicielem.

A kiedy się ono skończy? Nowe Przymierze skończy się, w pewnym znaczeniu tego słowa z zakończeniem Tysiąclecia, kiedy Pośrednik dokona swego dzieła, doprowadziwszy wszystkich ludzi do doskonałości, to znaczy wszystkich tych co zechcą; ci zaś co nie zechcą być podniesieni, zostaną zniszczeni. Wtedy świat doprowadzony do doskonałości będzie oddany Ojcu a Pośrednik ustąpi, Ojciec zgodzi się przyjąć ludzi na podstawie zarządzeń tego Nowego Przymierza, więc przyjęcie ich będzie końcem Nowego Przymierza - na ile to będzie się tyczyć jego zarządzeń. Lecz w innym znaczeniu tego słowa, pozostanie jeszcze inne przymierze, które trwać będzie dalej po nieskończone wieki. Przymierze Boga z ludzkością i aniołami, że jeśli będą Mu posłuszni, cieszyć się będą wiecznym życiem i będą mieli wszystkie błogosławieństwa, jakie im zgotował.

Tak więc, skoro tylko Jezus odda świat Ojcu, zakończy się to specjalne przymierze miłosierdzia, a zakończy się ono ponieważ dzieło jego będzie już dokonane. Wówczas Jezus również ustąpi z roli Pośrednika. Świat z powrotem będzie w rękach Ojca, jak był zanim grzech przyszedł na świat. Bóg będzie traktował świat tak samo, jak traktował Adama. Jak poddał Adama próbie, a to znaczyło, że Adam był w społeczności z Bogiem, tak Bóg podda świat próbie, co będzie znaczyć, że świat będzie w społeczności z Bogiem.

Ludzie będą na próbie, aby okazać czy osobiście będą odpowiedzialni na warunkach posłuszeństwa. Jeżeli nie będą, to umrą śmiercią wtórą. Jak pamiętacie, wyobrażone to jest w Objawieniu 20:2, że szatan będzie rozwiązany, a próba dotknie cały świat ludzkości, a ilu będzie nieposłusznych, ci zaliczeni będą jako mający ducha przeciwnika i zostaną zniszczeni wraz z nim. Wszyscy ci, którzy będą mieli ducha posłuszeństwa i zachowają swoje przymierze z Bogiem, cieszyć się będą życiem wiecznym i wszystkimi błogosławieństwami, jakie Bóg ma dla tych, którzy są w zupełnej zgodzie z Nim.

KPiO 1911; ang: 198