Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRZYMIERZA - Jezus, Przymierze Zakonu i prawa do życia.

Czy Jezus mógł wypełnić Przymierze Zagonu bez ofiarowania Swoich praw życia?

Myślę, że mógł On wypełnić przymierze zakonu bez poświęcenia Swoich praw do życia. Myślę, że cały świat w ciągu następnego wieku wypełni przymierze zakonu. Rozumiem, że to właśnie przymierze zakonu,, nowe przymierze zakonu, zacznie obowiązywać i będzie działać wiecznie, kiedy ludzkość dojdzie do doskonałości. Wszyscy ludzie będą musieli zachowywać to nowe przymierze zakonu, gdyż inaczej nie mogliby mieć życia wiecznego i tak dalej. Lecz to nie ma znaczyć, że muszą oni umrzeć ofiarnie.

Podobnie i z naszym Panem, Zakon nie kazał Mu umierać ofiarnie; obietnica dana Abrahamowi skłoniła Go do poniesienia śmierci ofiarniczej. Jezus nie mógłby błogosławić świata, gdyby nie umarł w ofierze. Przez zachowanie Zakonu, Jezus udowodnił Swoje indywidualne prawo do życia, ale nie miał niczego, co mógłby dać ludzkości, póki nie złożył Swego doskonałego życia.

KPiO 1913; ang: 194