Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRZYMIERZA - Co ma się rozumieć u Dan. 9:27?

Daniel 9:27. "Wszakże zmocni przymierze wielom ich w tygodniu ostatnim." Do jakiego przymierza to się odnosi?

To odnosi się do przymierza, jakie Bóg uczynił z Izraelitami co do siedemdziesięciu tygodni, ponieważ kontekst to wskazuje. Wskazuje to, że w ciągu tego czasu Bóg miał do konać pewnych rzeczy - zapieczętowania widzenia i proroctwa, pomazania Najświętszego i tak dalej. Wszystko to miało zajść w ciągu siedemdziesięciu, tygodni, czterystu dziewięćdziesięciu lat, a w siedemdziesiątym tygodniu, na końcu sześćdziesiątego dziewiątego tygodnia, Mesjasz miał się okazać, zaś w połowie siedemdziesiątego tygodnia Mesjasz miał być zabity. Potem zupełny siedemdziesiąty tydzień miał się ciągnąć trzy i pół roku po zabiciu Mesjasza.

Zaś Apostoł daje do zrozumienia, że chociaż w pewnym znaczeniu dni zostały skrócone, gdy Chrystus powiedział: "Dom wasz pusty wam zostanie," to jednak łaska Boża była nadal z ludem, aż do końca siedemdziesiątego tygodnia, aż w trzy i pół roku po ukrzyżowaniu Jezusa, a nie było to niesprawiedliwością. Nie wyrządzono im żadnej niesprawiedliwości przez skrócenie, gdyż faktycznie to wyszło na ich korzyść. Żydzi dostąpią coś lepszego przez śmierć Chrystusa w środku siedemdziesiątego tygodnia - otrzymają Nowe Przymierze. Bóg utwierdził, umocnił i ustano wił dla nich ten cały okres siedemdziesięciu tygodni łaski, czterysta dziewięćdziesiąt lat i dopiero po zakończeniu tego okresu pierwszy poganin dostąpił sposobności uczestniczenia w powołaniu Ewangelii. Tym pierwszym był, jak pamiętacie, Korneliusz.

KPiO 1913; ang: 195