Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRZYMIERZA - Czy Bóg mógł układać się z Adamem?

Kiedy Adam zgrzeszył, czy Bóg mógł był zawrzeć z nim Przymierze Zakonu, jakie zawarł z Izraelem, przymierze ofiarujące życie pod warunkiem wypełnienia zakonu?

Sądzimy, że nie byłoby właściwe przypuszczać, iż byłoby to zgodne z zasadami Boskimi, po tym gdy Adam już przeszedł zupełną i kompletną próbę, chybił w tej próbie i został skazany na śmierć, aby Bóg miał bagatelizować Swoją władzę i decyzję, przez zrobienie jeszcze jednej propozycji Adamowi, skoro ten już znalazł się w upadłym stanie. Wydaje się, że nawet samo wzmiankowanie próby byłoby niezgodne z zasadami Boskimi, dokąd zupełne zadośćuczynienie za popełnione już przestępstwo nie byłoby wprzód uczynione.

Widzimy znaczną różnicę pomiędzy Adamem, a dziećmi Adamowymi, które urodziły się w niedoskonałości i które nigdy świadomie i dobrowolnie oraz inteligentnie nie grzeszyły przeciwko Bogu, ani też nie miały sposobności czy oferty przekonania się czy będą zdolne zachować Zakon Boży.

Bóg dał Izraelowi pewne figuralne usprawiedliwienia, figuralne uświęcenia itd., a to w celu wyrażenia pewnych instrukcji, przepowiadających wielkie błogosławieństwo, jakie ostatecznie będzie zlane na ludzi - dając im sposobność powrócenia do łaski Bożej i wiecznego życia.

KPiO 1911; ang: 191