Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRZYMIERZA - Czy jesteśmy związani Przymierzem Zakonu?

Jeżeli Przymierze Zakonu ciągle jeszcze działa, a jak powiedziałeś, zostało dodane do Przymierza Abrahamowego, czy nie oznaczałoby to, że jesteśmy teraz związani Przymierzem Zakonu?

Przymierze zakonu ciągle jeszcze obowiązuje tych, którzy są pod przymierzem zakonu, a uczynione ono zostało z cielesnym nasieniem Abrahama. Jest nasienie przez Izaaka i przymierze potępia to nasienie aż do tego czasu. Są tylko dwie drogi wiodące do Nowego Przymierza. Jedna jest tą, która została otwarta za dni Jezusa, mianowicie przez śmierć przymierza zakonu, aby wejść w związek z drugim przymierzem. Być poczytanym za umarłego dla przymierza zakonu, jest jednym sposobem. Tylko żydzi umarli dla przymierza zakonu mogli stać się żywymi dla innej nadziei. W taki sposób stali się oni "umarłymi z Chrystusem". Muszą być umarłymi z Chrystusem wszyscy, którzy chcą mieć z Nim dział w przyszłości.

Inny sposób jest taki: Przymierze zakonu jest cieniem Nowe go Przymierza, tak jak pośrednik przymierza zakonu był cieniem Wielkiego Pośrednika, Chrystusa, Głowy i Ciała. Bóg wzbudzał Proroka przez te wszystkie lata. Jezus głowa, Kościół ciało, taki jest porządek. Wnet ten Wielki Prorok, pozafiguralny Mojżesz, będzie kompletny. Bóg mówił nam, przez Syna Swego, ale mówię nie Chrystusa jeszcze się nie zaczęło. Ojciec teraz zaprasza Oblubienicę. "Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśli go Ojciec nie przyciągnie." Dzieło tysiąca lat dokonane będzie przez Syna. Zauważcie, jak figuralny Mojżesz przedstawia tu pozafiguralnego Mojżesza, a jak instytucja przymierza zakonu przedstawia instytucję Nowego Przymierza. Kiedy tylko figura przestaje istnieć, zaczyna się pozafigura. Tak więc przymierze zakonu istnieje dokąd nowe przymierze nie zajmie miejsca tegoż, Nowe Przymierze zostanie zapieczętowane i zajmie miejsce przymierza zakonu. A co się stanie ze starym przymierzem? Moi drodzy bracia, co się staje z wtorkiem, gdy środa zajmie jego miejsce?

Nowe przymierze zacznie się kiedy Pośrednik będzie gotowy. Stanie się to wtedy, gdy Chrystus, Głowa i ciało, będzie kompletny. Jeżeli jesteśmy członkami Ciała Pośrednika tego Nowego Przymierza, to nie możemy być pod Przymierzem Zakonu. Mam nadzieję, że dostatecznie jasno wam to przedstawiłem.

KPiO 1912; ang: 193