Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRZYBYTEK - Nie ma nic pewnego o, Urim i Tumim.

Czy jest gdzie opisane czym było Urim i Tumim, albo w jaki sposób kapłani otrzymywali odpowiedź?

Nie ma żadnej pewnej wiadomości w tym przedmiocie. Przypuszczane jest, że napierśnik, noszony przez Najwyższego Kapłana, był w jakiś sposób używany w łączności z owym Urim i Tumim - czyli że w taki sposób dawaną była odpowiedź.

Na przykład, jeżeli zapytywano się: Czy Izrael ma iść walczyć z owym narodem, albo: Czy Izrael ma zawrzeć przymierze z tamtym narodem? To Boska odpowiedź dawana była przez ten napierśnik. Jak te odpowiedzi były dawane nie mamy powiedziane. Biblia o tym nie tłumaczy, a nawet niema żadnej tradycji, która wyjaśniałaby to. Wiemy, że mieli Urim i Tu mim i że odpowiedź w jakiś sposób pokazaną była przez drogie kamienie napierśnika, lecz jak, nikt tego nie wie.

KPiO 1912; ang: 697