Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRZYBYTEK - Obrazowe znaczenie barana.

Ponieważ według twojego tłumaczenia, cielec przedstawia klasę i kozioł Pański przedstawia klasę, czy nie powinniśmy spodziewać się, że baran też przedstawił pewną klasę?

Staraliśmy się wyjaśnić w Cieniach Przybytku to, co naszym zdaniem, przedstawiał baran. Mogę dodać, że Pan opatrznością Swoją zrządził, abyśmy rozpoznali, że cielec przedstawiał Chrystusa, a kozioł Pański, Kościół; rozpoznaliśmy to z Pism, a nie przez jakiś szczególny głos, ani przez żadne cudowne wydarzenie. Wyjaśniliśmy to już poprzednio. Pamiętacie iż Apostoł, mówiąc o dniu Pojednania, wspominał także o wołach i kozłach, które stanowiły ofiarę za grzech i których krew wnoszono do Świątnicy Najświętszej, aby dokonać pojednania za grzechy.

Był tylko jeden rodzaj ofiar, których krew była tam wnoszona. Była to ofiara w dniu Pojednania, składająca się z dwóch części; najprzód cielec, przez którego dokonywano pojednania za dom najwyższego kapłana, a następnie przez ofiarę kozła. Pańskiego dokonywano pojednania za wszystek lud. Te dwa bydlęta Apostoł z pewnością miał na myśli, gdy wspomniał o ofiarach za grzech. W tej samej myśli, gdy objaśnił daną sprawę, Apostoł oświadczył, że ciała bydląt, których krew wnoszono do Świątnicy Najświętszej by dokonać pojednania za grzechy, palone były za obozem; a były to tylko te dwa bydlęta, z którymi tak postępowano, czyli krew ich wnoszono do Świątnicy, a ciała palono za obozem. Gdy to zobaczyłem, byłem pewien, że otrzymałem właściwą myśl, co do znaczenia tego w pozafigurze. Apostoł dalej mówi: Wyjdźmy do Niego za obóz i w tym poznałem, że ci "my" (Kościół) reprezentowani byli w koźle Pańskim, który palony był za obozem, tam, gdzie palono cielca. Nie będziemy się spierać z tymi, co nie mogą tych rzeczy widzieć, jest to dla nich niekorzystnym.

KPiO 1910; ang: 691