Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRZYBYTEK - Dwa ołtarze.

"Mamy ołtarz, z którego nie mają wolności jeść ci, którzy przybytkowi służą." - Żyd. 13:10. Co to Pismo znaczy?

W tekście tym Apostoł czyni kontrast pomiędzy Łowickim kapłaństwem, ich usługą w przybytku i przy stole w Świątnicy, gdzie jedli chleby pokładne, a pozafiguralnym Przybytkiem i jego lepszym stołem. W łączności z tym. Apostoł wykazuje, że co się tyczy kapłaństwa Aaronowego nie tylko, że członkowie Kościoła nie mogliby być kapłanami, ale i Pan Jezus nie mógłby nim być; albowiem kapłaństwo to było z pokolenia Lewiego, a Jezus był z innego pokolenia, to jest z Judy. Przeto gdyby Jezus pozostał na ziemi, nie mógłby być kapłanem. Lecz, teraz Bóg zamierzył kapłaństwo innego obrządku, mianowicie według obrządku Melchizedeka, oświadczając przez Dawida: "Przysiągł Pan, a nie będzie tego żałował, mówiąc: Tyś jest kapłanem na wieki, według obrządku Melchizedekowego." - (Ps. 110:4; Żyd. 6:6). Jest więc widocznym, że o ile Chrystus miał być Kapłanem według obrządku Melchizedeka, On nie mógł być Kapłanem według obrządku Aarona.

Apostoł dowiódłszy, że my jako kapłani nie mamy dostępu do figuralnej Świątnicy Świętej ani Najświętszej, wykazuje następnie, że ci z domu Aarona nie mają dostępu do naszego miejsca. Oni nie mają dostępu do pozafiguralnej Świątnicy, gdzie my wchodzimy. Gdyby oni stali się członkami Królewskiego Kapłaństwa mogliby wejść; lecz ich stanowisko jako członków kapłaństwa Aaronowego nie dawałoby im tego przywileju. W taki sposób Apostoł wykazuje różnicę pomiędzy tymi dwoma kapłaństwami, to jest pomiędzy kapłaństwem Aarona a Melchizedeka. My mamy "lepsze ofiary" i lepszą służbę. Znajdując się na wyższym poziomie mamy wszystko co oni mieli figuralnie na niższym poziomie.

KPiO 1911; ang: 692