Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRZYBYTEK - Objaśnienie względem ofiarowanych bydląt.

Względem 16-go rozdziału trzeciej Ks. Mojżeszowej, proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie objaśniasz znaczenie bydląt ofiarowanych za grzech i na całopalenie?

Ponieważ widzę, że tak jest. Czemu mówię że tamta lampa jest gazowa lampa? Ponieważ widzę że jest taką. Są ludzie, którzy nie wiedzą że to jest lampa gazowa.

Czemu twierdzę, że kozioł Pański jest figurą na Kościół? Ponieważ widzę że tak jest.

Dlaczego mówię, że kozioł Azazela przedstawia Wielkie Grono? Z tego samego powodu.

Ktoś może zapytałby: Czy twoje objaśnienie może być poparte Biblią?

Gdyby te rzeczy były wyraźnie określone w Piśmie Świętym, to nie potrzebowaliśmy broszurki Cienie Przybytku, i Bóg by nam jej nie dał. Wszystkie szczegóły nie są wyjaśnione w Biblii. Nadszedł słuszny od Boga czas na rozjaśnienie znaczenia typów i On rozjaśnił je tym, co mają oczy do patrzenia, i uszy do słuchania. Nie wyrażamy przeto żadnej niegrzeczności wobec tych, co rzeczy tych nie widzą. Oni mają po swej stronie większość; Metodyści, Prezbiterianie, Episkopalni, Luteranie itp. wszyscy ci przyjaciele są po stronie tych, co nie widzą tych rzeczy - my jesteśmy w znacznej mniejszości.

KPiO 1910; ang: 690