Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRZYBYTEK - Znaczenie pozaobrazu.

Obóz przedstawia świat. Cierpienia nasze są wynikiem naszego obcowania pomiędzy ludźmi tego świata. Cóż tedy oznacza wyrażenie: "Poza obozem," jeżeli obóz przedstawia świat?
"Mięso zaś i skórę spalił ogniem precz za obozem." - (3 Moj. 9:11).
"Dlatego i Jezus, aby poświecił lud własną krwią Swoją, za bramą ucierpiał. Wynijdzmyż tedy do Niego za obóz, nosząc urągania Jego." (Żyd. 13:12).

Rozumiemy, iż to oznacza, że Aaron i jego synowie, oraz Lewici, którzy służyli z nim przy namiocie zgromadzenia, prowadzili podwójne życie; jedno, gdy służyli Przybytkowi, a drugie, gdy znajdowali się poza Przybytkiem, albowiem oni udawali się do swych mieszkań, rodzin itd., gdzie żyli życiem zwykłym w obozie, na równi z innymi, a służbę w Przybytku sprawowali tylko w pewnych chwilach.

Podobnie i my, według ciała znajdujemy się wciąż jeszcze na świecie, lecz nie jesteśmy z świata. Jako Nowe Stworzenia służbę naszą sprawujemy Bogu, w łączności z rzeczami świętymi, duchowymi. O ile to dotyczy naszego ciała i ziemskiego życia, mamy wciąż jeszcze pewną styczność z światem. Żyjemy w sąsiedztwie ludzi światowych, a będąc poświęceni Panu musimy znosić urągania światowe. Te rzeczy odłączają nas od świata i prowadzą nas na drogę poświęcenia, a poświęcenie światowych korzyści sprawia nam pewne cierpienia. Te cierpienia były przedstawione w paleniu mięsa i skór poza obozem. Jesteśmy uznawani za umarłych, więc to co na nas przychodzi, znaczy, że przychodzi na nasze jakoby umarłe ciała; jak oświadcza to Apostoł: "Wynijdźmy tedy do Niego za obóz."

Kto jest Najwyższym Kapłanem naszego wyznania? Pan nasz Jezus Chrystus. Co On ponosił? Ponosił różnego rodzaju urągania i sprzeciwy od świata i od tych, co mienili się być ludem Bożym. Powiedział również, że jeżeli Pana Belzebubem nazywali, to czymże sługi Jego nazywać będą. Jeżeli Jego ukrzyżowali, to czyż możemy spodziewać się aby nas łaskawie przyjmowali? Pan powiedział, że sługa nie może być nad Pana swego, lecz że będzie tak, jak Pan. Imię Pana wyrzucali jako złe, nazywali Go książęciem diabelskim, mówili że diabelstwo miał, że szalał, że był zwodzicielem i że zwodził lud. Nie potrzebujemy się więc dziwić, jeżeli dziś podobne rzeczy mówią o nas.

Poza obozem znaczy odrzucony i w pogardzie u ludu. Cze mu poza obozem a nie w obozie? Ponieważ, gdy skóra i mięso jest palone, wydaje niemiły swąd. Zbierz kupę padliny, włosia i kości i spróbuj spalić to na swym ogródku poza domem a obaczysz jak wielki swąd rozejdzie się z tego. To pokazuje, że nasza ofiara nie jest oceniona przez tych, co są w obozie a nie w Kościele. Oni nie oceniają naszego składania życia w ofierze, a gdy wydajemy czas i ziemskie zyski w służbie prawdzie, oni mówią źle, nazywają nas głupcami, tak samo, jak czynili Panu. Urągania jakie spadały na Niego, spadają i na nas, w taki sam sposób, i z takich samych powodów.

KPiO 1909; ang: 687