Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRZEMIENIENIE - A nieprzytomność umarłych.

Jeżeli umarli są w stanie nieprzytomności, jak wytłumaczysz obecność Mojżesza i Eliasza na górze przemienienia?

Bardzo łatwo, drodzy przyjaciele. W księdze Objawienia mamy wielką ilość symbolów. Jan objawiciel mówi: "Jam widział to, jam widział tamto i widziałem jeszcze inne," słyszał głos trąb, słyszał jak jeden anioł rozmawiał z drugim aniołem itp. To wszystko było wizją, czy nie prawda? Tak. On widział widzenia; widział bestie, widział niewiastę siedzącą na bestii i wszystkie rzeczy. A więc tak samo z tym obrazem przemienienia. Jezus powiedział, że to było widzenie. Czytamy, że On wziął Piotra, Jakuba i Jana, wyszedł na górę, i tam był przemieniony przed nimi. Jego odzienie przybrało błyszczący wygląd i było częścią widzenia, dalej, przedstawił się im Mojżesz i Eliasz w widzeniu.

Widzieli Jezusa, Mojżesza i Eliasza, a odzienie Jezusa widzieli, że błyszczało, jednak nie wiele z tego rozumieli; upadli na twarze swoje i częściowo spali. Wówczas Piotr, który zauważył, że widzenie się przedłuża, mówił: "Mistrzu dobrze nam tu być; przetoż uczyńmy trzy namioty" itp., nie wiedząc co mówił. On nie rozumiał tej sprawy, lecz gdy zstąpili z góry czytamy, że Jezus przykazał im, mówiąc: "Nikomu nie powiadajcie tego widzenia, aż Syn człowieczy zmartwychwstanie." A później, gdy święty Piotr pisał swój list, mówił: "Albowiem nie baśni jakichś misternie wymyślonych naśladując, uczyniliśmy wam znajomą Pana naszego Jezusa Chrystusa moc i przyjście, ale jako ci, którzyśmy oczyma naszymi widzieli wielmożność Jego," święty Piotr mówi nam przeto, że to widzenie na górze przemienienia było obrazem na królestwo Jezusa, Eliasz przed stawiał jedną klasę w królestwie, a Mojżesz drugą.

KPiO 1911; ang: 713