Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRAWDA - Kościół filarem i utwierdzeniem Prawdy.

W jaki sposób Kościół jest filarem i u- twierdzeniem prawdy, jak wykazane jest w 1 Tym. 3:15?

Słowo "utwierdzenie" używane tu jest w ogólnym znaczeniu. To nie jest mylne tłumaczenie, lecz moglibyśmy mieć lepsze, jak podane jest w "Emphatic Diaglott". Myśl jest ta, filar, i podpora prawdy; utwierdzeniem jest to, na czym prawda jest oparta i przez co jest podtrzymana.

Misją kościoła w obecnym czasie gdy błąd ma przewagę i grzech panuje jest, aby był podporą prawdy, aby był tym, który będzie podtrzymywał prawdę. Zatem w tym słowa znaczeniu służymy jako filary, czyli fundament, na którym prawda Boża obecnie spoczywa w świecie i ostatecznie będziemy fundamentami i przewodami prawdy Bożej w całym świecie w wieku Tysiąclecia, dlatego, że będziemy zjednoczeni z Panem Jezusem Chrystusem.

KPiO 1908; ang: 719