Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRAWA ŻYCIOWE - A prawo do życia.

Co mamy rozumieć przez wyrażenie "prawo do życia" i "prawa życiowe"? Jaka jest różnica miedzy tymi wyrażeniami?

Ktoś może posiadać prawo do życia, pozostając w harmonii z Bogiem, ponieważ Bóg postanowił, że wszystkie Jego inteligentne istoty mogą przedłużać swoje istnienie, jeżeli będą żyć w zgodzie z Jego Boskim Prawem i wymaganiami. Zatem prawo do życia posiadał na początku pierwszy rodzic Adam. On miał prawo do życia i byłby nie utracił tego prawa, gdyby nie zgrzeszył. Jezus również miał prawo do życia. Nie tylko wtedy zanim przyszedł na ziemię, ale i później gdy się stał Człowiekiem Jezusem miał prawa do życia.

Z powodu tego prawa On był w możności złożyć to, prawo w ofierze za Adama i cały rodzaj ludzki. Po złożeniu ze siebie ofiary przy chrzcie, Jezus nie miał więcej prawa do życia jako człowiek, ponieważ On to prawo ofiarował. Będąc spłodzonym z ducha świętego, otrzymał prawo do życia jako Nowe Stworzenie, chyba że utraciłby to prawo przez pogwałcenie Boskiego Prawa lub w jakikolwiek sposób złamałby uczynione z Bogiem przymierze.

Rodzaj ludzki będzie miał prawo do żywota po Tysiącleciu, gdy dojdzie do doskonałości, gdy przejdzie pod władzę Boga Ojca i zostanie od Niego przyjęty. Wtedy ludzkość będzie miała takie same prawo jakie posiadał Adam przed grzechem.

Co się tyczy "Praw życiowych", wyrażenie to może być użyte w różny sposób. Gdy zastosujemy je do Jezusa Chrystusa, iż posiadał prawa życiowe, to On złożył w ofierze to życie ludzkie. Nie uczynił nic takiego dla czego by miał je utracić. Zgodził się dobrowolnie to życie złożyć w ofierze; ono prawnie było Jego, inaczej nie mógłby go użyć na korzyść innych. Jezus zatrzymał to prawo i powodu Jego osobistej sprawiedliwości. Zatem Jezus posiada prawo do życia ludzkiego, ponieważ On się zgodził, ażeby to życie zostało od Niego odjęte, a którego jednak nie utracił. Nasz Pan dotąd posiada prawo do życia ludzkiego, chociaż go więcej nie potrzebuje, ani praw życiowych dla Siebie, odkąd posiada coś, co jest o wiele lepsze a przy tym nie mógłby używać jedno i drugie w tym samym czasie. Jezus posiada Boskie prawa życiowe, jak również posiada prawo do ludzkiego życia, które ma zużytkować jako Okup, który zniósł przekleństwo ciążące na Adamie i przywrócił wszystko, cokolwiek było przez niego utracone.

KPiO 1916; ang: 146