Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRAWA DO ŻYCIA - Kiedy są oddawane?

Kiedy oddajemy nasze prawa do życia, przy poświeceniu, czy po śmierci?

Oddajemy nasze prawa do życia przy poświęceniu. To jest najgłówniejsza rzecz, jaką oddajecie. Oddajecie to, co macie, a to co macie, jest bardzo małe. Lecz Bóg w Chrystusie przygotował dla każdego członka rodzaju ludzkiego ziemskie prawo do życia przez Jezusa, a to ziemskie prawo do tycia należy do was w przypisanym znaczeniu do chwili kiedy uwierzyliście w Jezusa i zrozumieliście, że Bóg ma plan restytucji dla wszystkich ludzi na świecie. Możecie sobie powiedzieć, jak i ja mogę sobie powiedzieć: "Mam mało życia teraz, zaiste bardzo mało. Ale Bóg postanowił przez Odkupiciela, że w przyszłości mam otrzymać ludzkie życie. To życie będzie mi przypisane teraz, przez miłosierdzie Boże, abym mógł oddać wszystko co posiadam. Oddaję przeto to wszystko, do czego teraz mam prawo, jak również wszystko, co będzie do mnie należeć w przyszłości, gdybym zachował swoją ludzką naturę i gdybym domagał się praw moich jako ludzka istota, według ogólnej zasługi ofiary Chrystusowej". Tak więc oddajemy wszystkie nasze prawa do życia w chwili poświęcenia się - obecne życie i przyszłe życie.

A kiedy Jezus oddał Swoje prawa do życia, przy Jordanie, na Kalwarii, czy w Dniu Zesłania ducha świętego? Jezus oddal swoje prawa do życia przy Jordanie. Oddał wszystko w ręce Ojca. "Oto idę czynić wolę Twoją, wszystko co napisane jest w księgach." Jezus niczego dla Siebie nie zatrzymał, oddał wszystko.

KPiO 1911; ang: 441