Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRAWA DO ŻYCIA - Czy one mogą być ofiarowane?

Jakie prawa posiadał nasz Pan, kiedy byt duchową istota, zanim stał się człowiekiem i co się stało z tymi prawami, kiedy On stał się człowiekiem?

Nasz Pan był bogatym i dla nas stał się ubogim (2 Kor. 8:9) przez zamianę niebieskich praw i doskonałości na ziemskie prawa i doskonałość. Ta zamiana nie była ofiarą; bo to był człowiek Jezus Chrystus, który stał się okupem. W Pismach nie ma zdania, że On ofiarował jakiekolwiek przedludzkie prawa. On jednak ustąpił z tychże "dla radości, jaka była wystawiona przed nim." - Żyd. 12:2.

Prawa jakie człowiek potrzebuje, są ziemskimi prawami, ludzkimi prawami; i to są te prawa, jakie Jezus odkupił przez oddanie swego ziemskiego życia ofiarniczo. Jako duchowa osoba, On nie mógł ofiarować praw duchowej istoty; bo skazaną na śmierć nie była duchowa istota. To był człowiek Adam, którego On miał odkupić. "Bo ponieważ przez człowieka śmierć, przez człowieka też powstanie umarłych. Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą." - 1 Kor. 15:21-22.

KPiO 1911; ang: 442