Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRAWA DO ŻYCIA - Przedstawione w Nowym Przymierzu.

W ciągu Wieku Tysiąclecia, gdzie będą te prawa do życia, jakie Jezus złożył na Kalwarii?

To, o czym mówimy jako o prawie do życia wielkiego Odkupiciela, jest w naszym zrozumieniu tym, co z obrazowane jest w krwi Pojednania. Stosownie do figury, na końcu pozafiguralnego Dnia Pojednania, krew Pojednania będzie przedłożona Sprawiedliwości na rzecz całego świata ludzkiego i zostanie przyjęta, jak to wyraził Apostoł - "na ubłaganie za grzechy ludzkie." (Do Żydów 2:17). Skoro tylko ludzie zwolnieni zostaną z pod potępienia śmierci, znajdą się w położeniu, w którym otrzymywać będą mogli błogosławieństwa, ale nie prędzej. Jako wielki Arcykapłan, Pan nasz przystępuje z końcem Wieku Ewangelii do zapieczętowania Krwią Pojednania Nowego Przymierza pomiędzy Bogiem a nasieniem Abrahamowym, cielesnym Izraelem. Pan nasz razem z Kościołem, który jest Jego Ciałem, postanawia występować jako Pośrednik tego Przymierza. Wszyscy, którzy w zupełności zgodzą się z tym Przymierzem, otrzymają żywot wieczny. Przez wszystkie te lata, Pośrednik wypełniać będzie zastrzeżenia tego Przymierza, które obiecuje, że dostaną oni przywileje Restytucji. Jeżeli skorzystają ze sposobności, otrzymają żywot wieczny.

W owym czasie, prawo do życia ludzkiego przejdzie z rąk Pana naszego jako Odkupiciela i wszystko to prawo będzie odtąd reprezentowane w samym Przymierzu, które gwarantuje wszystkie rzeczy, jakie z oświadczenia Boga ma człowiek otrzymać. Kamienne serce ludzkości ustąpi sercu mięsistemu, a wszyscy którzy dopełnią warunków Przymierza, będą mieć życie wieczne. W ciągu Tysiąclecia Nowe Przymierze przedstawiać będzie prawa do życia, złożone przez Pana naszego. Ktokolwiek nie zachowa Zakonu, otrzyma chłostę. Przez takie zarządzenie, Chrystus jako Pośrednik Nowego Przymierza będzie przez tysiąc lat rozdawał błogosławieństwa. W ciągu tego Wieku Ewangelii, Pan nasz zachowuje te prawa do życia pod Swoją kontrolą, aby dał je Sprawiedliwości jako cenę Okupu za grzechy świata, na odkupienie świata. Skoro tylko z sumuje Swoje prawo na końcu tego Wieku, Sprawiedliwość zwolni je a ludzkość je otrzyma, jak to powyżej wykazano.

KPiO 1911; ang: 443